Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCo van der Steen-Pijpers

Op de bres, druk 1, 91 blz.
11 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-12 j. Peter en Paul, een tweeling, gaan naar de U.L.O., waar ze kennis maken met hun klasse-leraar, de heer Westerbeek. Spoedig is er tussen hen een band gelegd. Gerard, één van de jongens van 1a valt uit de ringen en krijgt daardoor niet alleen een zware hersenschudding, maar zeer ernstig rugletsel, waardoor hij niet meer kan lopen. Om deze knaap, die vanzelf de school niet meer kan bezoeken, door alle moeilijkheden heen te helpen, en hem "bij" te laten blijven met de klas, offeren Peter en Paul veel van hun vrije tijd, al halen ze hierin ook wel eens wat domme dingen uit. Na een ingrijpende operatie, kan voor Gerard volledig herstel intreden en gaat de knaap, dank zij de opofferingsgezindheid van de tweeling en andere klasgenoten, toch over naar de tweede klas. Dit keurig uitgevoerde en goed geïllustreerde boekje geeft een heel aardig verhaal. Het Evangelie komt er kort en goed in voor. Het boekje ademt een geest van zelfopoffering, een wegcijferen van zichzelf, een zich geven voor een ander. Het is vlot en onderhoudend geschreven. Overigens lijkt het psychologisch niet aannemelijk, dat de jongens met het geld van de inzameling in een zak in hun handen, achterop een vrachtwagen kruipen. Dit vult de vertelling, maar het heeft geen zin. Onwaarschijnlijk is het ook, dat zij hun zwakke zusje naar Gerard sturen, als zij een middag willen gaan schaatsen. Maar deze beide opmerkingen beletten ons toch niet om te zeggen: Dit is een mooi boek! Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Co van der Steen-Pijpers

Op de bres, druk 1, 91 blz.
De tweeling Peter en Paul staan in het boek van Co van der Steen-Pijpers volhardend en opofferend Op de bres voor hun bedlegerige kameraad, die dank zij hun hulp mee over kan gaan naar de tweede ulo-klas. Een uitgesproken pedagogisch vriendenverhaal in protestantse sfeer. Ondanks verschillende ondeugende streken van de tweelingbroers is het boek toch te braaf om de doorsnee-jongen te boeien. (geb. f 1,25).

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.