Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronReinoud

Onvoorzichtigheid gestraft , druk 1, 72 blz.
Dit boekje, klaarblijkelijk van een onderwijzershand, is verdeeld in 9 hoofdstukken, waarvan de opschriften alleen reeds een afgerond beeld geven van den inhoud: Plannen, Oorlog, Kees Lammers, De Vesting, Het ongeluk, Het ongeluk in 't dorp en aan Moeder bekend, Hoop en Vrees, Vacantie, Besluit. Het uiterlijk is goed verzorgd. Heldere letter. Aardige plaatjes. 't Is een echt jongensboek; in menig tooneel zullen onze jongens wel genoegen hebben. Maar we vragen: waarom al dat oorlogsgedoe? Is er nog geen oorlog genoeg in de wereld? En dan al die opzettelijk brave lessen van voorzichtigheid en bedachtzaamheid! De verhaaltrant is mat, al is bijna elke zin een nieuwe alinea. Dat vermoeit zeer bij de lectuur. Zoo vindt men b.v. op blz. 66 zeventien zinnen in zestien alinea's. En dat is in heel het boek hetzelfde. Ook keuren we af, dat een jongen "je" tot zijn moeder zegt (pag. 64). Ofschoon er veel goede dingen in staan, meenen we dat onze jongens er niet veel bij zullen missen, als ze dit boekje niet onder oogen krijgen. Om de goede strekking kunnen wij het nog wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.