Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Palma

Nol, druk 1, 110 blz.
Een arme jongen, Arnold van Dijk, bij verkorting Nol, staat vaak bij 't station, om met pakjes dragen een kleinigheid te verdienen voor zijn arme en zieke moeder. De Controleur voelt zich tot dien bleeken jongen aangetrokken, maar houdt niets van godsdienst, spot er zelfs wat mee. Een student, meneer Bronner, trekt zich 't lot van Nol aan, ontmoet hem op de Zondagsschool, maakt hem tot zijn vriend, bezoekt hem trouw in 't Ziekenhuis, waar hij na een ongeluk is ingebracht, en bezorgt hem een flinke betrekking bij menschen, die hem geheel als pleegzoon behandelen. Ook hier ontbreken de onontbeerlijke coups de theƔtre niet, zonder welke een verhaal nu eenmaal niet interessant schijnt te kunnen zijn. Het boekje is in goeden stijl geschreven. In den echten jongensvorm. 't Heeft een helderen druk en fijne plaatjes. Het ziet er bekoorlijk uit. Een strekking hebben wij er niet in kunnen vinden. Sterk romantisch is dit verhaal, maar zeer zwak is het religieus gehalte. De heer Bronner maakt wel een flinken indruk. Van Dam, de Controleur, echter komt met een schimpende uitspraak voor den dag, die in een kinderboek volstrekt niet thuis hoort. (Bl. 91 : Jullie fijnen, je stuurt alles maar naar den hemel, waar je hier geen raad mee weet ...) De oude juffrouw met de poesjes zegt een keer heel medelijdend: "Och heer!" Het geloof in Christus staat niet in het middelpunt. Van berouw tegenover God is weinig sprake, meer van spijt over de kwade gevolgen der zonde. Het Kerstverhaal van den Dominee, bl. 67 en vlg., is allertreurigst. Het gaat meer over trakteeren en over een kindje, dan over Jezus. "We moeten blij zijn, omdat de Heer ons wil komen helpen, omdat Hij alles vergeeft, wat er vroeger verkeerd was!" (Nog erger dan ethisch!) Die situatie, dat Nol wil sterven, kan psychologisch juist zijn, maar past niet in een kinderboek, waarin men de waarheid van Fil. 1 : 23 niet als bekend mag onderstellen. Er wordt wel van den Heere Jezus gesproken; dat Hij "je heel lief heeft", maar van zonde en genade hoort men vrijwel niets. Er is wel sprake van een Zondagsschool, maar de Kerstboom wordt er meerdere eer aangedaan dan Christus. Dit is geen boek voor onze Geref. Zondagsscholen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.