Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Willem van Dijk, druk 2, 71 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger: Van de Daken der Huizen). G. K. C. 0. 14 t. d. t. 30 cent. De Schrijver werkt in dit boekje met een actueel gegeven. De zegen van de "Radio" voor Evangelisatie en voor bearbeiding van kranken komt er heel goed in uit. Maar .... daar staat helaas tegenover, dat de lange radioles, gegeven door een jongen aan het gezin van een waterstoker, is ingekleed in een boekentaal-vorm, die met alle werkelijkheid spot. De geschiedenis zelf handelt over dezen jongen, die een radiotoestel gekregen heeft als prijs voor een geleverde teekening (!). Hij brengt een aftakking tot stand naar het huis van den waterstoker, wiens kleindochtertje zich deerlijk heeft gebrand. Zij kan op Kerstfeest nu genieten van kerkdienst en muziekuitvoering. De wijze, waarop populair het principe van zend- en ontvang-toestel wordt uiteengezet met tal van technische bijzonderheden, is niet onverdienstelijk. Jongens die er wat van weten zullen het aardig vinden, en die er niets van weten, zullen het "zelf ook eens probeeren" willen. De plaatjes zijn niet zeer fijn. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935Willem van Dijk, druk 2, 71 blz.
Oude titel: Van de daken der huizen. jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 12-15 jaar; algemeene geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verhaalt over de samenstelling en het nut van de radio. Een jongen, Willem van Dijk, heeft als belooning voor zijn teekenwerk een radio-toestel gekregen. Door enkele voorbeelden laat dit boekje dan zien welk een zegen er van de radio kan uitgaan. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje, dat vroeger verschenen is onder den titel: "Van de daken der huizen", en nu van een nieuwe cartonnage is voorzien, is een verheerlijking van de radio. Uit den inhoud kan men merken, dat het boekje reeds verschillende jaren geleden verschenen is. We kunnen het nut van dit boekje voor onze Z.S. niet inzien en kunnen het daarom niet aanbevelen.
Conclusie: ongeschikt, niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.