Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSuus Damen

Op bergen en in dalen, druk 1, 177 blz.
Suus Damen schreef: Op bergen en in dalen. Ali en Loes, twee meisjes uit zeer verschillende milieus, moeten beiden voor hun gezondheid naar Zwitserland. Ze komen in huis bij een tante van Loes en hebben een heerlijke tijd, ofschoon vooral Ali het wel eens moeilijk krijgt tussen vreemde mensen in een vreemd land. Ze houdt echter dapper vol, gesterkt door de gedachte: "op bergen en in dalen, ja overal is God..." Het zijn de kleine avonturen van elke dag die op aantrekkelijke wijze beschreven worden, zonder opgeschroefde vroomheid, maar met een juiste en psychologische kijk op het kind in de onevenwichtigheid van zijn puberteit en de plooi die het karakter en het innerlijk leven in deze tijd neemt. Alleen het aan natuurschoon zo rijke Zwitserland hadden we graag op een wat meer indringende wijze zien getekend.(geb. f 4.90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.