Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Op Lindenoord, druk 1, 94 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 95 ct Gec. f 1.05. "Op Lindenoord" is een verhaal uit den oorlogstijd, toen veel Duitsche kinderen in Hollandsche huisgezinnen werden opgenomen, ten einde de ontberingen van de ondervoeding eenigszin te boven te komen. Clara en Hans komen als logé's op het villatje van een tuinder, "Lindenoord". Van Hans hooren we niet veel. Meer van Clara, die van diefstal wordt verdacht. Dat bezorgt haar uitermate zware dagen, omdat ze zich de verdenking zeer aantrekt. Later blijkt de waarheid en wordt ze gerehabiliteerd. Dit boek ziet er uitermate aantrekkelijk uit, is origineel geïllustreerd, zeer vlot en prettig verteld en maakt alles samengenomen een zeer gunstigen indruk. De echt Christelijke strekking van dit echt Christelijk verhaal komt op voortreffelijke wijze tot haar recht. We aarzelen geen oogenblik, dit boek onze hartelijke aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

Carla

Op Lindenoord, druk 2, 95 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. 50 cent, gec. 60 cent. “Op Lindenoord” is een verhaal uit den oorlogstijd, toen veel Duitsche kinderen in Hollandsche huisgezinnen werden opgenomen, ten einde de ontberingen van de ondervoeding eenigszins te boven te komen. Clara en Hans komen als logé's op het villatje van een tuinder, "Lindenoord". Van Hans hooren we niet veel. Meer van Clara, die van diefstal wordt verdacht. Dat bezorgt haar uitermate zware dagen, omdat ze zich de verdenking zeer aantrekt. Later blijkt de waarheid en wordt ze gerehabiliteerd. Dit boek ziet er uitermate aantrekkelijk uit, is origineel geïllustreerd, zeer vlot en prettig verteld en maakt alles samengenomen een zeer gunstigen indruk. De echt Christelijke strekking van dit echt Christelijk verhaal komt op voortreffelijke wijze tot haar recht. We aarzelen geen oogenblik, dit boek onze hartelijke aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Carla

Op Lindenoord, druk 3, 94 blz.
" Lindenoord" is een verhaal uit den oorlogstijd, toen veel Duitsche kinderen in Hollandsche huisgezinnen werden opgenomen, ten einde de ontberingen van de ondervoeding eenigszins te boven te komen. Clara en Hans komen als logé's op het villaatjes van een tuinder, "Lindenoord". Van Hans hooren we niet veel. Meer van Clara, die van diefstal wordt verdacht. Dat bezorgt haar uitermate zware dagen, omdat ze zich de verdenking zeer aantrekt. Later blijkt de waarheid en wordt ze gerehabiliteerd. Dit boek ziet er uitermate aantrekkelijk uit, is origineel geïllustreerd, zeer vlot en prettig verteld en maakt alles samengenomen een zeer gunstigen indruk. De echt Christelijke strekking van dit echt Christelijk verhaal komt op voortreffelijke wijze tot haar recht. We aarzelen geen oogenblik, dit boek onze hartelijke aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Carla

Op Lindenoord, druk 3, 94 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Op Lindenoord", geschreven door Carla, verhaalt ons de geschiedenis van Miep, het dochtertje van Mijnheer Hoogvliet. Miep is hoogmoedig en ziet laag neer op wat beneden haar is. Een Duitsch predikantskind komt bij haar logeeren, om daar meer op krachten te komen. Dat meisje, Clara geheeten, wordt eens beschuldigd van diefstal, doch is geheel onschuldig. Dit brengt Miep aan 't nadenken, want door Mieps handeling is eenmaal een knecht van vader, Frits Roden, wegens verdenking van diefstal weggezonden. Zij bekent dit eindelijk aan haar moeder, en nu komt Frits terug. Miep leert nu tegen haar zonde strijden, doch niet in eigen kracht, maar in 's Heeren kracht en met Zijn hulp. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal: Het zal onze leerlingen wel bevallen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 3, 94 blz.
Dit boek bevat de lotgevallen van een Duitsch meisje, dat in den inflatietijd, kort na den oorlog, in een Hollandsch gezin is opgenomen. Zoowel de lotgevallen van de kleine Carla als die van een ten onrechte van een diefstal verdachten tuinbaas zijn boeiend beschreven, en de schrijfster heeft op juiste wijze de thema's hulpvaardigheid en eerlijkheid in het boekje verwerkt. Prettig doet het ook aan, dat de uitvoering van het boek geheel op de hoogte van den tijd is. Alles bijeen, kunnen we zeggen, dat het werkje zijn derden druk wel verdiend heeft. Voor 10 tot 14 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Carla

Op Lindenoord, druk 4, 94 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige dochtertje van mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil maakt met de nichten en neven uit het aardige predikantsgezin van Ds. Hoogvliet, trouwe jongens en meisjes, die graag op Lindenoord komen logeeren, niet voor Miep, maar voor hun vriendelijke Oom en Tante. Op Lindenoord komt een meisje uit een zeer verarmd predikantsgezin in Saksen logeeren. Zij is ondervoed en geniet dankbaar van de groote voorrechten, die Miep op Lindenoord niet opmerkt. Er is nog een andere leelijke trek in Miep's karakter, zij is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuinknecht zijn betrekking op Lindenoord. Gelukkig komt Miep tot inkeer; als Carla valsch beschuldigd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet, dat zij Frits heeft aangedaan, maar ziet zij ook het groote kwaad, dat zij hiermee gedaan heeft. Als Miep alles aan Moeder beleden heeft, gevoelt zij niet in eigen kracht tegen de zonde te kunnen strijden, maar den Heere noodig te hebben. Dan komt het wel goed ook! Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje, dat beslist goede trekken vertoont. Vrij simpel, maar zuiver.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 5, 75 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. 30 cent. "Op Lindenoord" is een verhaal uit den oorlogstijd, toen veel Duitsche kinderen in Hollandsche huisgezinnen werden opgenomen, ten einde de ontberingen van de ondervoeding eenigszins te boven te komen. Clara en Hans komen als logé's op het villaatje van een tuinder, "Lin-denoord". Van Hans hooren we niet veel. Meer van Clara, die van diefstal wordt verdacht. Dat bezorgt haar uitermate zware dagen, omdat ze zich de verdenking zeer aantrekt. Later blijkt de waarheid en wordt ze gerehabiliteerd. Dit boek ziet er in zijn geheel nieuw "gewaad" uitermate aantrekkelijk uit, is origineel geïllustreerd, zeer vlot en prettig verteld en maakt alles samengenomen een zeer gunstigen indruk. De echt Christelijke strekking van dit echt Christelijk verhaal komt op voortreffelijke wijze tot haar recht. We aarzelen geen oogenblik, dit boek onze hartelijke aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Carla

Op Lindenoord, druk 5, 75 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige dochtertje van Mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil maakt met de nichten en neven uit het aardige predikantsgezin van Ds. Hoogvliet, trouwe jongens en meisjes, die graag op Lindenoord komen logeeren, niet voor Miep, maar voor hun vriendelijke Oom en Tante. Op Lindenoord komt een meisje uit een zeer verarmd predikantsgezin uit Saksen logeeren. Zij is ondervoed en geniet dankbaar van de groote voorrechten, die Miep op Lindenoord niet opmerkt. Er is nog een andere leelijke trek in Miep's karakter; zij is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuinknecht zijn betrekking. Gelukkig komt Miep tot inkeer; als Carla valsch beschuldigd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet, dat zij Frits heeft aangedaan, maar ziet zij ook het groote kwaad, dat zij hiermee gedaan heft. Als Miep alles aan moeder beleden heeft, gevoelt zij, niet in eigen kracht tegen de zonde te kunnen strijden, maar den Heere noodig te hebben. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje, dat door onze meisjes met veel genoegen gelezen zal worden. Het vertoont zeer goede trekken, ook het uitwendige ziet er netjes uit.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 6, 77 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige dochtertje van Mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil maakt met de nichten en neven uit het aardige predikantsgezin van Ds. Hoogvliet, trouwe jongens en meisjes, die graag op Lindenoord komen logeeren, niet voor Miep, maar voor hun vriendelijke Oom en Tante. Op Lindenoord komt een meisje uit een zeer verarmd predikantsgezin uit Saksen logeeren. Ze is ondervoed en geniet dankbaar van de groote voorrechten, die Miep op Lindenoord niet opmerkt. Er is nog een andere leelijke trek in Mieps karakter: zij is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuinknecht zijn betrekking. Gelukkig komt Miep tot inkeer; als Carla valsch beschuldigd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet, dat zij Frits heeft aangedaan, maar ziet zij ook het groote kwaad, dat zij hiermee gedaan heeft. Als Miep alles aan moeder beleden heeft, gevoelt zij, niet in eigen kracht tegen de zonde te kunnen strijden, maar den Heere noodig te hebben. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje, dat door onze meisjes met veel genoegen gelezen zal worden. Het vertoont zeer goede trekken, ook het uitwendige ziet er goed uit.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 7, 72 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 11 t.d.t. „Op Lindenoord" is een verhaal uit den vorigen oorlogstijd, toen veel Duitsche kinderen in Hollandsche huisgezinnen werden opgenomen, ten einde de ontberingen van de ondervoeding eenigszins te boven te komen. Clara en Hans komen als logé's op het villaatje van een tuinder, „Lindenoord". Van Hans hooren we niet veel. Meer van Clara, die van diefstal wordt verdacht. Dat bezorgt haar uitermate zware dagen, omdat ze zich de verdenking zeer aantrekt. Later blijkt de waarheid en wordt ze gerehabiliteerd. Dit boek ziet er in zijn geheel nieuw „gewaad" uitermate aantrekkelijk uit, is origineel geïllustreerd, zeer vlot en prettig verteld en maakt alles samengenomen een zeer gunstigen indruk. De echt Christelijke strekking van dit echt Christelijk verhaal komt op voortreffelijke wijze tot haar recht. We aarzelen geen oogenblik, dit boek onze hartelijke aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Carla

Op Lindenoord, druk 10, 72 blz.
Prijs f 0,65; geïll.; in slappe omslag; meisjesboek; Strekking: Miep is een hoogmoedig meisje. Daarbij niet eerlijk. Een arme predikantsdochter en de tuinknecht worden door haar vals beschuldigd. Zij komt tot inkeer.
Conclusie: Een aantrekkelijk boekje, dat door onze meisjes met genoegen zal worden gelezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 11, 74 blz.
prijs 85 cent; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Het leed der bevolking in Oostenrijk, meegedeeld op een "gemeente-avond" door een predikant uit dit land, doet de bewoners van "Lindenhof", een kwekerij, besluiten een Oostenrijks meisje op te nemen. Straks logeren er een paar neefjes en een nichtje, en de avonturen die deze kinderen beleven, vormen het verhaal. Miep, het dochtertje des huizes, heeft minder mooie eigenschappen. Frits de jongste knecht, is een dief, maar aan 't eind wordt het kwaad beleden en ook voor de toekomst is Lindenoord een ideaal vacantieoord. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed meisjesboek, dat ook wel de jongens zal bezighouden. Nu en dan wat grotemens-achtige kinderen. De zonde in het jonge leven, met de gevolgen daarvan getekend. Goede omgeving.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 12, 69 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: De armoede in de Oostenrijkse gezinnen wordt besproken door een Oostenrijks predikant in een kerkdienst. Gevolg is dat op "Lindenoord" een meisje uit een arm Oostenrijks predikantsgezin komt logeren (vele andere kinderen weer op andere plaatsen). Clara - zo heet dit meisje - heeft het goed naar haar zin, maar Miep, het trotse dochtertje van de bewoners van "Lindenoord", wordt de oorzaak dat Frits, de tuinknecht, ontslagen wordt. Hij werd beschuldigd van diefstal, omdat hij inderdaad al eens gestolen had. Maar dit keer wist Miep alleen dat Frits onschuldig was. Zij zelf had een bloempot met pruimen verborgen en die vergeten. Toen die bloempot later gevonden werd, werd Frits ervan beschuldigd dat hij weer gestolen had. Hij wordt ontslagen, maar mag later weer terugkomen.
Conclusie: Een mooi geschreven meisjesboek. De opbouw van dit verhaal vertoont een vaste lijn. De schrijfster wil in alles laten zien dat, wie op God vertrouwt, nooit beschaamd uitkomt. Gewezen wordt sterk daarop, dat we alleen in de kracht des Heeren tegen de zonde kunnen strijden, waarvoor het gebed het middel is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Carla

Op Lindenoord, druk 13, 70 blz.
prijs gebonden ƒ 1,05: jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wat hebben ze het fijn bij oom en tante op "Lindenoord", de kinderen van Ds Hoogvliet. Daar is ook een Oostenrijks meisje, Clara, het dochtertje van een Oostenrijks predikant. Armoe werd er geleden in de Oostenrijkse predikantsgezinnen. Clara is dol-gelukkig op Lindenoord, maar vergeet toch haar vader en moeder niet. Wat is het heerlijk voor haar, als ook haar ouders een poosje op Lindenoord mogen logeren. Strekking: "Voor zoveel gij dit een van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dit Mij gedaan."
Conclusie: Mooi verhaal, boeiend verteld, goede strekking. Leeftijd 10 tot 14 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.