Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Niek van den bovenmeester , druk 9, 118 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8-12 jaar; 9e druk; omvang le deeltje 116 bladz. met 33 ill., 2e deeltje 118 bladz. met 35 ill. v. W. Hardenberg; prijs f0.75 per deeltje ing.; groote uitgave f 2.25 geb. in één deel.
Korte inhoud: Niek Verschoof, het ondeugende zoontje van 't Hoofd der Chr. School, heeft een goed vriendje, Jan Hillebrand. Ze voeren samen heel wat kattekwaad uit. Niek komt door zijn speelschheid en onoplettendheid in school, in huis en op straat telkens in moeilijkheden, waarin hij ook z'n vriendje Jan betrekt. Deze volgzame kameraad bezwijkt telkens voor de verleiding. Door zijn vlijt komt Jan bij meester Holman in de eerste bank te zitten. Nieks afgunst brengt hem tot slechte dingen. Hij verknoeit Jans schrift om hem z'n beste plaatsje te doen verliezen. Het met steenen gooien bezorgt een dame een bloedenden arm; door 't varen in verboden water wordt 't vischtuig van den Baron beschadigd. De ziekte van een schoolmeisje verergert, omdat zij haar hondje opvangen. Nieks onnadenkendheid veroorzaakt brandwonden bij zijn zusje. Door al deze ervaringen geleerd, komt het berouw en gaat Niek zich beteren.
Beoordeeling: In dit gezond Christelijk jongensboek, dat ook meisjes wel mogen lezen, wordt geteekend de wederzijdsche invloed op vriendjes in hun eerste jeugd, den invloed van zijn vrome grootmoeder door de kracht Gods in 't gebed leert overwinnen. Het is een boek, dat niet zal nalaten een invloed ten goede uit te oefenen op de ontvankelijke jongensziel. Taal en stijl zijn, zooals we dat van dezen kinderschrijver mogen verwachten. Van harte aanbevolen.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930


Niek van de bovenmeester , druk 35, 103 blz.
geb.; goed geïllustreerd; geschikt voor jongens van 9-12 jaar. Prijs f 6,45.
Inhoud: Niek, het zoontje van de bovenmeester, is een aardige jongen met een sympathiek karakter. Toch speelt de jaloezie hem soms parten, b.v. als hij Jans schrift beduimelt. Maar na de zonde komt het berouw.
Conclusie: Voor onze tijd misschien wat nostalgisch, toch blijft dit boek z'n uitnemende kwaliteiten behouden. Fijne karaktertekening. Godsdienstig volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. L. M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.