Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Op de rechte plaats, druk 1, 54 blz.
G. K. C. 0. 9 t. d. t. 60 cent. Emmy v. Duinen wil onderwijzeres worden. Als ze de lagere school verlaat spreekt ze thuis erover, maar er zijn bezwaren. 't Hoofd der school gaat nog eens praten, maar wordt volkomen overtuigd, dat de ouders niet in staat zijn tot een offer als daartoe van hen wordt gevraagd. Emmy is verdrietig en ontevreden. Ze gaat in een dienst als tweede meisje. 't Bevalt haar beter dan ze verwacht had, maar het oude verlangen blijft. Eerst als ze na een oog-operatie eenigen tijd in een ziekenhuis heeft vertoefd en door de verpleegster, die een soortgelijke geschiedenis als de hare achter zich heeft, tot inzicht is gekomen van 's Heeren raad en weg, is ze tevreden en berustend. Wij vinden de penteekeningen niet zeer mooi; ze zijn te weinig geacheveerd. Er zit niet genoeg nuanceering in. Dit geldt niet van den geïllustreerden omslag. De strekking, dat men leeren moet in Gods weg te gaan als die anders loopt dan wij verlangen, is alleszins goed en komt voldoende duidelijk uit. 't Verhaal is heel eenvoudig, maar 't gaat hier vooral om de karakterontleding. En die is goed. In zooverre is dit boekje op de hoogte van zijn tijd. Doch in het werken met de beroemde "poëzie"-albums is het toch weer ouderwetsch. En die poëzie-albums spelen in den loop van 't verhaaltje als schakel een belangrijke rol. We bevelen dit boekje, dat een Christelijke strekking heeft en van Christelijken geest is, aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925