Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 1, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De "Polaris", een passagierschip, wordt in de Chineesche wateren door zeeroovers aangevallen; de passagiers worden gevangen genomen en meegevoerd. Als geen hooge losprijs voor hen betaald wordt, zullen ze gedood worden. De Regeering zendt een oorlogsschip naar het zeerooversnest. De hoofdman der Chineezen wijst Zendeling Biele aan, om met den commandant van het oorlogsschip te gaan onderhandelen over den losprijs. Dat beteekent voor den Zendeling de vrijheid. Hij laat in zijn plaats Howard gaan, den ongeloovigen planter, die den Zendeling zoo minachtend heeft behandeld. De gevangenen worden uit de handen van de zeeroover bevrijd en Howard leert nu, dat degene, die zich in den Christus geborgen weet, voor den dood niet hoeft te vreezen. Algemeene op- of aanmerkingen: Uitnemend voor onze kinderen geschikt. Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen, maar een in rustigen trant vertelde geschiedenis. Het is in de nieuwe spelling geschreven en typografisch zeer goed verzorgd.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 1, 48 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. 25 cent. Dit verhaal valt eenigermate onder Zendingslectuur, niet alleen omdat zendeling Biele er een voorname rol in speelt, maar ook, omdat voor het Zendingswerk belangstelling wordt gewekt. Het is een spannend verhaal. De titel doet dit reeds vermoeden. Wel is het voor jonge lezers wat moeilijk. Waarom toch ook zooveel vreemde woorden in een Zondagsschoolboekje? (Daarvoor is het door Schrijver en Uitgever toch mee bestemd!). Ziehier een bloemlezing: geïnterviewd, gedebarkeerd, journalisten, desperado's, piraten, equipage, expeditie. Het passagiersschip "Polaris" wordt door Chineesche zeeroovers overvallen. Bemanning en passagiers worden gevangen genomen. Voor hen wordt een hoog losgeld geëischt. In plaats van het losgeld komt een oorlogsschip loslating van de gevangenen eischen en een vliegmachine met bommen bedreigt de zeeroovers om dezen eisch kracht bij te zetten. Tegenover de afkeurenswaardige houding van één der gevangenen - een planter - komt de moed van zendeling Biele schoon uit. De roovers worden bang en laten de gevangenen vrij. De planter vraagt aan den zendeling vergiffenis voor de aangedane beleedigingen en vraagt: "Hoe vind ik Christus ?" De figuur van den zendeling is ontroerend geteekend. Wat is zijn geduld groot, als de planter hem beleedigt en zijn vroomheid bespot. Want hij kan voor zijn vijand bidden. Hij is niet alleen een hoorder, doch een dader des woords. Hij getuigt van zijn Heiland temidden van een omgeving, waarin èn vijandschap èn onverschilligheid voor de eeuwige dingen leeft. We bevelen dit mooie boekje warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 2, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De "Polaris", een passagierschip, wordt in de Chineesche wateren door zeeroovers aangevallen; de passagiers worden gevangen genomen en meegevoerd. Als geen hooge losprijs voor hen betaald wordt, zullen ze gedood worden. De Regeering zendt een oorlogsschip naar het zeerooversnest. De hoofdman der Chineezen wijst Zendeling Biele aan, om met den commandant van het oorlogsschip te gaan onderhandelen over den losprijs. Dat beteekent voor den Zendeling de vrijheid. Hij laat in zijn plaats Howard gaan, den ongeloovigen planter, die den Zendeling zoo minachtend heeft behandeld. De gevangenen worden uit de handen van de zeeroovers bevrijd en Howard leert nu, dat degene, die zich in den Christus geborgen weet, voor den dood niet behoeft te vreezen. Algemeene op- of aanmerkingen: Uitnemend voor onze kinderen geschikt. Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen, maar een in rustigen trant vertelde geschiedenis. Het is in de nieuwe spelling geschreven en typografisch zeer goed verzorgd.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 3, 48 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Een spannend verhaal. De titel doet dit reeds vermoeden. Het passagiersschip „Polaris" wordt door Chineesche zeeroovers overvallen. Bemanning en passagiers worden gevangen genomen. Voor hen wordt en hoog losgeld geëischt. In plaats van het losgeld komt een oorlogschip loslating van de gevangenen eischen en een vliegmachine met bommen bedreigt de zeeroovers om dezen eisch kracht bij te zetten. Tegenover de afkeurenswaardige houding van één der gevangenen — en planter — komt de moed van zendeling Biele schoon uit. De roovers worden bang en laten de gevangenen vrij. De planter vraagt aan den zendeling vergiffenis voor de aangedane beleedigingen en vraagt: „Hoe vind ik Christus?" De figuur van den zendeling is ontroerend geteekend. Wat is zijn geduld groot, als de planter hem beleedigt en zijn vroomheid bespot. Want hij kan voor zijn vijand bidden. Hij is niet alleen een hoorder, doch een dader des woords. Hij getuigt van zijn Heiland temidden van een omgeving, waarin èn vijandschap èn onverschilligheid voor de eeuwige dingen leeft. We bevelen dit mooie boekje warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 4, 47 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Een spannend verhaal. De titel doet dit reeds vermoeden. Het passagiersschip „Polaris" wordt door Chinese zeerovers overvallen. Bemanning en passagiers worden gevangen genomen. Voor hen wordt een hoog losgeld geëist. In plaats van het losgeld komt een oorlogsschip loslating van de gevangenen eisen en een vliegmachine met bommen bedreigt de zeerovers om deze eis kracht bij te zetten. Tegenover de afkeurenswaardige houding van één der gevangenen — een planter — komt de moed van de zendeling Biele schoon uit. De rovers worden bang en laten de gevangenen vrij. De planter vraagt aan de zendeling vergiffenis voor de aangedane beledingen en vraagt: „Hoe vind ik Christus ?" De figuur van de zendeling is ontroerend getekend. Wat is zijn geduld groot, als de planter hem beledigt en zijn vroomheid bespot. Want hij kan voor zijn vijand bidden. Hij is niet alleen een hoorder, maar een dader des woords. Hij getuigt van zijn Heiland temidden van een omgeving, waarin èn vijandschap èn onverschilligheid voor de eeuwige dingen leeft. We bevelen dit mooie boekje warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 4, 47 blz.
Prijs f 0,50; slappe omslag; geïll.; jongensboek, 10-14 jaar.
Inhoud: De "Polaris", een passagiersschip, wordt in de Chinese wateren door zeerovers aangevallen; de passagiers worden gevangen genomen en meegevoerd. Als geen hoge losprijs voor hen betaald wordt, zullen ze gedood worden. De regering zendt een oorlogsschip naar het zeeroversnest. De hoofdman der Chinezen wijst Zendeling Biele aan, om met de commandant van het oorlogsschip te gaan onderhandelen over de losprijs. Dat betekent voor de zendeling de vrijheid. Hij laat in zijn plaats Howard gaan, de ongelovige planter, die de zendeling zo minachtend heeft behandeld. De gevangenen worden uit de handen van de zeerovers bevrijd en Howard leert nu, dat degene, die zich in Christus geborgen weet, voor de dood niet behoeft te vrezen.
Conclusie: Uitnemend voor onze kinderen geschikt. Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen. maar een in rustige trant vertelde geschiedenis. Het is typografisch zeer goed verzorgd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 5, 47 blz.
prijs 50 cent; in slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 j.
Inhoud: Een passagiersschip wordt door Chinese zeerovers overvallen. De gevangen genomen passagiers zullen alleen tegen een hoog losgeld vrijgelaten worden. Ze worden na angstige spannende dagen door soldaten verlost. De ongelovige Howard laat zich van zijn slechtste zijde zien als een zeer egoïstisch mens. Zendeling Biele toont zijn geloof en vertrouwen. Strekking: Wie in Christus geborgen is behoeft de dood niet te vrezen.
Conclusie: Een aardig boekje. Jammer genoeg voor de oudere kinderen (waarvoor het bestemd is) wel wat klein.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 6, 47 blz.
prijs f 0,80; gebonden: jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Chinese zeerovers overvallen een passagiersschip. Zes gijzelaars worden meegevoerd en een hoge losprijs wordt geëist. Als een oorlogsschip de rovers nadert, moet een van de zes, een zendeling, gaan onderhandelen. Deze staat zijn taak af aan een goddeloze planter. Als er van het schip af wordt geschoten en een vliegtuig bommen werpt, vluchten de rovers. Het vijftal wordt gered en de planter gaat naar vrede verlangen. Strekking: De opofferende liefde en de kracht des geloofs van de zendeling worden gesteld tegenover de schaamteloze zelfzucht en duivelse haat van de planter. 't Evangelie overwint.
Conclusie: Een prachtig jongensboek. Ook een goed boek, dat we graag onze jongens in handen geven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Onder zeerovers, druk 7, 46 blz.
prijs 80 cent gecart.; jongensboek.
Inhoud: In het Verre Oosten overvallen Chinese zeerovers een passagiersschip. Onder de passagiers bevinden zich een zendeling en een goddeloze planter. Met vier anderen worden ze als gijzelaars meegenomen. Als een oorlogsschip de piraten nadert, moet de zendeling onderhandelen. Hij staat zijn plaats af aan de planter. Tenslotte worden allen gered. Strekking: De onbaatzuchtige liefde en geloofskracht van de zendeling laat de planter zien, dat het leven van de zendeling met Christus was, verborgen in God.
Conclusie: Prachtig boek. Het Evangelie overwint.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.