Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe, P. de Zeeuw J.Gzn.

Opwaarts , druk 1, 140 blz.
jongens- en meisjesboek; geeschikt voor een leeftijd van ± 12-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wij meenen u voor den korten inhoud te moeten verwijzen naar den catalogus van Meinema zelf. Op blz. 40 en 41. Deze fraai uitgevoerde bundel is bedoeld als herinnering aan wat op de Z.S. is onderwezen. Van harte hopen we, dat naast den Bijbel, welke is en blijft het ware afscheidsgeschenk, deze bundel zal worden uitgereikt. Uitvoering en inhoud alleszins geslaagd. De Commissie was dan ook eenparig in haar conclusie en verleende aan dit boek de bekroning. Lof was de eenparige beoordeeling. Samenstellers en Uitgevers hebben eer van hun werk: 't Heeft blijvende waarde.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.