Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel van der Vlis

Wippertje, druk 1, 40 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joop heeft voor zijn verjaardag een konijn gekregen. Jaap, een vriendje van Joop, komt bij Jaap spelen. Moeder vergast de jongens op oliebollen. Den volgenden dag spelen beide jongens met "Wippertje", zij laten hem op het gras loopen, het konijn wipt de tuin in. Daarna wordt Wippertje gepakt en weer in zijn hok gezet. Ze laten echter het knipje los. Wippertje ontsnapt en springt het bosch in. Als Joop zijn konijn niet meer ziet, is hij zeer verdrietig. Hij is ongehoorzaam geweest en heeft bovendien gejokt tegen Moe. Op bed heeft Joop daarvan geen rust, hij snelt naar beneden en vertelt Vader en Moeder alles. Op school zijn Joop en Jaap niet bij de les. De juffrouw komt achter de reden. Na schooltijd gaat ze theedrinken bij een juffrouw. Die vertelt haar over een konijn, dat enkele tuintjes heeft verwoest. Ze komt te weten, dat de veldwachter het heeft en gaat het daar halen. Ze gaat Jaap ophalen en dan gaan ze Wippertje brengen bij Joop die te bed ligt. De vreugde laat zich beschrijven. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor 7- en 8-jarige kinderen aardig geschreven. 't Boekje is zeer oppervlakkig Christelijk. Gansch geen Kerstboekje. We lezen nergens eens iets over bekeering des harten: doch wel over bidden om iets, dat is zoek geraakt, weer te mogen terug krijgen.
Conclusie: Matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Nel van der Vlis

Wippertje, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 6 t. d. t. 20 cent. Een aardig boekje voor de kleuters. Prettig verteld. Joop heeft op zijn verjaardag een konijn gekregen: "Wippertje". Met zijn vriend Jaap bewondert hij den kleinen springer in het hok. "Zou hij er niet eens uit kunnen?" denkt Joop. Voorzichtig het knipje ogen gedaan, en.... wat een pret, daar wipt het konijn in den tuin rond. Maar als hij Wippertje weer in het hok zetten, vergeten de vriendjes het knipje te sluiten. Het konijn maakt van deze schoone gelegenheid gebruik en ontsnapt. Dit is de oorzaak van veel verdriet voor Joop en Jaap. 't Wordt een heele historie, waar de ouders, de Juffrouw op school en zelfs de veldwachter (traditioneele figuur in veel kinderboekjes!) aan te pas komen. 't Slot is wel wat heel mooi. Maar de zaak loopt goed af voor Wippertje en voor Joop en Jaap. De Paedagogie in dit boekje is nog al in strakke lijn. Vader zegt tegen Joop: "Vertel jij eerst maar eens wat er vandaag gebeurd is. Ik ben heel boos" (p. 25). En zijn oogen kijken zoo streng (p. 24). De Juffrouw op school is ook al zoo boos (p. 28-29). Toch valt het met die boosheid later wel mee (p. 33-34). Die boosheid is ten opzichte van de twee kameraadjes, die "haast nooit ondeugend zijn", niet voldoende gemotiveerd. De wijze, waarop het gebed in dit verhaaltje te pas gebracht wordt, is o.i. niet zonder bedenking. "De Heere vergeeft ons al ons kwaad, als wij er maar echt om bidden" (p. 26), zegt Joop. Weet een kind wat dat is: echt bidden? En wordt dat genoegzaam verklaard door de uitdrukking "heel eerbiedig" ? (p. 31). De Juffrouw kijkt naar Joop en Jaap en zegt: "Zie je wel, dat de Heere voor Wippertje gezorgd heeft, jongens?" (p. 38). En Joop denkt stilletjes: "Ik heb aan den Heere gevraagd, of Wippertje terug mocht komen". 't Is alles wel heel kinderlijk verteld en doorvoeld; toch hebben we bezwaar tegen zoo nauwe verbintenis tusschen de heilige dingen en het kleine-jongens-gedoe. Liever had de auteur zich niet uitsluitend tot de geschiedenis van dat konijn moeten beperken. 't Konijn is hier één en al. Er valt o.i. ten deze van den ouderwetschen De Liefde en Gerdes nog wel wat te leeren. Dan zou stellig het Evangelie van zonde en genade beter tot zijn recht zijn gekomen. Onze conclusie luidt: Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Nel van der Vlis

Wippertje, druk 1, 40 blz.
Een aardig verhaaltje voor de zes- en zevenjarigen. Wippertje is een verjaarscadeau voor Joop. Het lot van Wippertje, evenals van alle levende en alle boekenkonijnen is, dat hij de wijde wereld in gaat, maar gelukkig weer terecht komt. In dit boekje zien we wel weer, hoe moeilijk het is, over God te spreken in een verhaaltje, dat zulke kleine dingen behandelt, zonder dat het te opzettelijk wordt. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
Nel van der Vlis

Wippertje, druk 2, 39 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Een aardig boekje voor de kleuters. Prettig verteld. Joop heeft op zijn verjaardag een konijn gekregen: "Wippertje". Met zijn vriend Jaap bewondert hij den kleinen springer in het hok. "Zou hij er niet eens uit kunnen?" denkt Joop. Voorzichtig het knipje open gedaan, en .... weer in het hok zetten, vergeten de vriendjes het knipje te sluiten. Het konijn maakt van deze schoone gelegenheid gebruik en ontsnapt. Dit is de oorzaak van veel verdriet voor Joop en Jaap. 't Wordt een heele historie, waar de ouders, de Juffrouw op school en zelfs de veldwachter (traditioneele figuur in veel kinderboekjes!) aan te pas komen. 't Slot is wel wat heel mooi. Maar de zaak loopt goed af voor Wippertje en voor Joop en Jaap. De Paedagogie in dit boekje is nog al in strakke lijn. De wijze, waarop het gebed in dit verhaaltje te pas gebracht wordt, is o.i. niet zonder bedenking. "De Heere vergeeft ons al ons kwaad, als wij er maar echt om bidden" (p. 26), zegt Joop. Weet een kind wat dat is: echt bidden? En wordt dat genoegzaam verklaard door de uitdrukking "heel eerbiedig?" (p. 31). De Juffrouw kijkt naar Joop en Jaap en zegt: "Zie je wel, dat de Heere voor Wippertje gezorgd heeft, jongens?" (p. 38). En Joop denkt stilletjes: "Ik heb aan den Heere gevraagd, of Wippertje terug mocht komen". 't Is alles wel heel kinderlijk verteld en doorvoeld; toch hebben we bezwaar tegen zoo nauwe verbintenis tusschen de heilige dingen en het kleine-jongens-gedoe. Liever had de auteur zich niet uitsluitend tot de geschiedenis van dat konijn moeten beperken. 't Konijn is hier één en al. Er valt o.i. ten deze van den ouderwetschen De Liefde en Gerdes nog wel wat te leeren. Dan zou stellig het Evangelie van zonde en genade beter tot zijn recht zijn gekomen. Onze conclusie luidt: Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Nel van der Vlis

Wippertje, druk 2, 39 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wippertje is een konijn, dat Joop op z'n verjaardag ten geschenke kreeg. Joop heeft een vriend Jaap. Samen spelen ze met Wippertje, maar laten het hok niet goed afgesloten achter. Wippertje ontvlucht en gaat het bosch in. Joop en Jaap zijn erg verdrietig. Joop vraagt aan den Heere, of Wippertje terug mag komen. De onderwijzeres gaat op bezoek bij een vrouw, die aan den rand van het bosch woont; daar is het konijn gevangen en nu zorgt de juffrouw, dat Wippertje weer terug komt. Algemeene op- of aanmerkingen: Moeilijk om voor de kleintjes te schrijven. Hier dreigt toch zeker het gevaar van overal maar een gebedje bij te halen. Voorzichtigheid is op dit terrein gebiedende eisch. De schrijfster bevindt zich m.i. op de grens, met dit boekje. 't Is niet direct afkeurenswaadrig, maar wij hebben er toch eenig bezwaar tegen. De strekking is wel goed, maar de vorm kan ons niet bekoren. Berouw des harten over de zonden, dat is noodig.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Nel van der Vlis

Wippertje, druk 3, 39 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wippertje is een konijn, dat Joop op z'n verjaardag ten geschenke kreeg. Joop heeft een vriend Jaap. Samen spelen ze met Wippertje, maar laten het hok niet goed afgesloten achter. Wippertje ontvlucht en gaat het bosch in. Joop en Jaap zijn erg verdrietig. Joop vraagt aan den Heere of Wippertje terug mag komen. De onderwijzeres gaat op bezoek bij een vrouw, die aan den rand van het bosch woont; daar is het konijn gevangen en nu zorgt de juffrouw, dat Wippertje weer terug komt. Algemeene op- of aanmerkingen: Moeilijk om voor de kleintjes te schrijven. Hier dreigt toch zeker het gevaar van overal maar een gebedje bij te halen. Voorzichtigheid is op dit terrein gebiedende eisch. De schrijfster bevindt zich m.i. op de grens, met dit boekje. 't Is niet direct afkeurenswaardig, maar wij hebben er toch eenig bezwaar tegen. De strekking is wel goed, maar de vorm kan ons niet bekoren. Berouw des harten over de zonden, dat is noodig. Overigens, de kinderen zullen het wat graag lezen. De schrijfster begrijpt de kinderziel.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.