Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Op 't verkeerde pad, druk 3, 119 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jr,; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jo van Vliet verliest met knikkeren. Hij vindt den stuiter van z'n broertje en gaat dan verder knikkeren, maar ook dezern verliest hij. Dan haalt hij in de schoolgang den stuiter uit de zak van Henk Voortman. Kees van Dam komt dit te weten. Jo is bang, dat alles zal uitkomen en Kees van Dam eischt vijftien cent om het stilzwijgen te bewaren. Jo verkoopt stiekem z'n konijn en doet het voorkomen, of het diertje is weggeloopen. Nu krijgt Kees van Dam z'n vijftien centen. Hij koopt daar sigaretten voor en Jo liegt dan ook nog tegen den Meester. Als deze hem n.l. vraagt, of Kees gerookt heeft, zegt hij: "Neen", hoewel hij het zelf heeft gezien. Alles komt echter uit. Jo bekent ten laatste alles en hij komt tot eerlijke schuldbelijdenis ook voor God. Dan wordt gelukkig alles weer goed. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Echt gezond godsdienstig gezinsleven. Aan zulke boekjes is groote behoefte en helaas, zulke zijn er zoo weinig. Hier is op een fijne manier echt berouw beschreven en ook, hoe het kind tot Jezus komt in ware schuldbelijdenis. Taal en stijl, en ook de uiterlijke verzorging zijn keurig in orde.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
J.C. de Koning

Op 't verkeerde pad, druk 3, 119 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band) 10 t.d.t. 40 cent. Een boekje, waarvan bijna niets dan goeds te zeggen valt. Jo van Vliet, een niet onaardige jongen, is zoon van een weduwe, die hard werken moet. Hij is verzot op knikkeren en verspeelt alles. Hij vindt een glazen stuiter van z'n broertje, geeft dien niet terug, maar beproeft er z'n geluk mee. Dit lukt echter niet. Nu steelt hij een glazen stuiter van een kameraad. Een slechte schooljongen merkt dit, en brengt hem er toe z'n konijn stilletjes te verkoopen. Hij tracht alles te verbergen, maar 't blijkt onmogelijk. Tenslotte komt alles aan het licht. Hij toont berouw, en krijgt in het hart den vrede terug. Het verwondert ons niet, dat dit verhaal vlot geschreven is. De naam van den auteur zegt genoeg. De uitbeelding is dan ook voortreffelijk. Prachtig is geteekend de groote angst van Jo voor de ontdekking, de invloed van slechte kameraads, en het heillooze van den hartstocht. Veroorloven we ons één aanmerking, dan is het deze, dat paedagogische bezwaren zouden kunnen rijzen tegen het filmachtige op elkaar volgen van leugens. Het zou op zwakke naturen als een stimulans kunnen werken. We bevelen dit boekje hartelijk aan !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937