Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.H. Ritter jr.

Over Joh. de Heer, druk 1, 53 blz.
EEN SERIERADICALE FIGUREN
door Dr. P. H. RITTER Jr.
Het zijn tegenwoordig op de heele wereld de min of meer extremistische, min of meer radicale figuren, die op den voorgrond zijn gekomen.In sommige landen als in Italie, in Duitschland, in Rusland, in Turkije, in Noord-Amerika, in Portugal, in Ierland, nu ook in Bulgarije en in een der Oostzee-staten, staan zij op het midden van het tooneel, in andere gevallen als in Engeland, in Nederland en nog wel elders staan zij aan de peripherie, maar overal trekken zij de algemeene aandacht.
Dr. P.H. Ritter heeft het plan deze figuren uit ons land -Mussert, D. Wijnkoop, Prof. Gerretson, Johannes de Heer, Kees Boeke, Ds. Kersten door de uitgave van een serie karak-teristieken den volke meer bekend te maken.Het zijn geen biographieen, geen schetsen, niet alleen maar penportretten, niet alleen maar interviews. En waar deze boekjes geschreven zijn door iemand van het gezag en de bekwaamheid van Dr. Ritter, die ongetwijfeld een begaafd auteur en een der beste figuren uit de groote journalistiek in Nederland is, spreekt het vanzelf, dat wij zonder kans op tegenspraak kunnen zeggen, dat bier een buitengewoon goede gelegenheid is, om kennis te maken met die merkwaardige figuren.
Omschrijving inhoud in boek