Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCor Bruijn

Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland, druk 1, 124 blz.
prijs gebonden f 1,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Nils Eira en zijn kinderen Klemet, Ole en Karen maken de 2e wereldoorlog mee in Noorwegen. De Duitsers worden teruggedrongen en verbranden onderweg alles om voor de optrekkende Russen niets achter te laten. Klemet en Ole worden gevangen en meegenomen. Nils en zijn dochtertje Karen hebben zich verscholen. Hoe 't verder met de jongens gaat is te lezen in het tweede deel: "De vlucht naar Kautokeine". Strekking: De verschrikking van de oorlog, alle moeiten en zorgen in zo'n tijd, worden ons beschreven als een straf op de zonde. Almen Attje (de Hemelse Vader) alleen kan uitkomst geven. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boek, dat ons ook iets leert over het leven en de gewoonten van de mensen bij de Noorse fjorden. Geen "kerstboek".
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Cor Bruijn

Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland, druk 1, 124 blz.
Een zeer boeiend verhaal is Geroofd van het eiland, het eerste boek van de serie "Nils Eira en zijn kinderen", die drie delen zal gaan bevatten. Als de Duitsers eind 1944 zich terugtrekken uit Finmarken (Noord-Noorwegen), evacueren zij alle bewoners en passen zij de tactiek van de verschroeide aarde toe. Zelfs het kleine eiland Skorpen ontsnapt niet aan hun aandacht. Daar woont het moederloze gezin van Nils Eira met de 11-jarige Karen en twee jongens van 13 en 14 jaar, Ole en Klemet. Nils weerstaat het bevel tot vertrek en het gezin duikt onder in een plaggenhut in de bergen. Tegen de waarschuwing van hun vader in wagen Ole en Klemet zich tóch aan het strand. Als zij daar zien dat hun huis verbrand is, verliezen zij alle voorzichtigheid uit het oog met het gevolg wat ze worden opgepakt door een Duitse patrouille die hen van het eiland wegvoert. Hoe het hun verder gaat, zal men in de volgende delen kunnen lezen. Boeiend beschrijft Cor Bruijn - fijn opmerker en verteller bij uitstek - land en volk, dat, dicht bij de natuur, ook dicht bij de Schepper leeft. Hij weet in zijn verhaal een grote spanning te leggen. Ten zeerste aanbevolen. (geb. f 1,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.

Cor Bruijn

Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland, druk 2, 122 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 12-16 j., (zie B.B. 1959). le deel van de trilogie: Nils Eira en zijn kinderen. Een mooi boek, dat we graag aanbevelen voor jongens en meisjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Cor Bruijn

Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland, druk 2, 122 blz.
prijs gebonden ƒ 1,75; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Nils Eira en zijn drie kinderen wonen in 1944 in het noorden van Noorwegen. Door de maatregelen van de Duitse bezetter worden ze gedwongen te evacuëren, maar ze besluiten op hun eiland achter te blijven. Helaas worden zijn twee jongens weggevoerd. Hoe zal dat aflopen? Strekking: We krijgen een indruk van de wreedheid van de oorlog de liefde tot zijn land, die ieder aangeboren is. Ook in die tijd is er nog trouw en meeleven; zelfs meer dan anders. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het eerste van drie deeltjes over drie Lappenkinderen. Het geeft ons een boeiende beschrijving van hun leven en werken. Helaas gebruik van "Heer". Overigens:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.