Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

Wolken en zon, druk 1, 151 blz.
Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. De uitvoering van dit boek is anders dan die van de boeken der vorige uitgevers; gewoner, minder modern. Maar dat zal wel verband houden met den uitermate lagen prijs, waarmee de Uitgeefster de Edecea-editie voor goede volkslectuur lanceert. De gebeurtenissen groepeeren zich vooral om den persoon van Kees Groeneweg, die naar het ziekenhuis moet en daar door Zuster Riemersma verpleegd wordt. De titels der hoofdstukken doen den gang der actie genoegzaam bevroeden. Naar het ziekenhuis, Zondag, Het clubje denkt aan Kees, De cijferverrassing, Avonturen in den avond, De berg der vreugden, Zuster Riemersma, Het gedrocht van den Hollen Weg, De laatste dag op school, Van een vechtpartij en ziekenbezoek, Diep leed, Op de Lisibaan, Onverwacht een mooie middag, Kerstfeest, Weer de vrijheid in, Aan de rivier, Naar de studio, Eind en begin. Het Christelijk element is er niet dik op gelegd, maar doortrekt het verhaal als een zoutend zout. Op blz. 121 wordt gezegd: "De Kerstvreugde is niet een vreugde van geschenken en zacht-intiem licht. Het is de vreugde, die God zelf geeft in de harten van hen, die Hem liefhebben en Hem danken voor de gave van Zijn Zoon." En op blz. 150 vinden we: "Deze Kerstvacantie heeft hem dichter bij God gebracht, die zijn Hemelse Vader is, dat weet hij. En hij weet ook, dat God zijn gebeden horen zal, zoals Hij reeds zo vaak heeft gedaan." Toch hadden we den persoon van Christus als Zaligmaker duidelijker naar voren willen zien treden. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1935

P.A. de Rover

Wolken en zon, druk 4, 177 blz.
prijs f 3,25; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees Groeneweg zit in de le klasse van de Mulo. Tegen de Kerst moet hij met blindedarmontsteking naar 't ziekenhuis. Veel leed moet hij ondergaan; veel lief ontvangt hij. Als hij weer "mee" kan, heeft hij veel geleerd. Strekking: a. Het is goed in je jonge leven eens stilgezet te worden en bij de ernst van 't leven bepaald te worden. b. Weest vriendelijk en meelevend bij ziekte en verdriet. Gebruik van kerstboom. Condusie: a. Spannend verhaal over de wederwaardigheden van een lid der "Muloclub". b. Aanvankelijk geestelijk veel belovend, later mager. c. Boven de 12 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.