Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Kanis

Opstand in Holland, druk 1, 146 blz.
Avonturen tijdens de Eerste Wereldoorlog, deel 2, geïllustreerd door Jaap Kramer, geschikt voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder. Prijs f 17,50.
Inhoud: Harm komt in aanraking met de jongens van de Jordaan. Hij ziet de verschrikkelijke armoede en de honger van de mensen in de Jordaan (Amsterdam). Ook maakt hij mee dat het volk in opstand komt. Dat zij de kar van de bakker plunderen, de schuiten, wagons en pakhuizen. Het is allemaal best te begrijpen, maar niet goed! Harm is ooggetuige van het oproer, de gevechten, de doden en gewonden. Als het gezin Blokhuis terug is in Den Haag, willen sommige mensen de koningin wegjagen. Vader Blokhuis verstopt zich in een kast en beluistert de gesprekken van (Troelstra e.a.) de oproermakers. Als de oproerige mensenmassa naar een kazerne trekt, waar één van hun makkers gevangen wordt gehouden, wordt het wel erg spannend. Revolutie! De oorlog in Europa is bijna ten einde. Maar in Nederland komen veel soldaten bijeen om hun koningin te beschermen...
Beoordeling/opmerking: Als vervolg op deel 1 "Water en vuur" kunnen we hier lezen van de toestand van de mensen in de Jordaan (Amsterdam). We lezen van de armoede en de opstand. Het boek geeft m.i. een goed beeld van die tijd. Er zijn verschillende geschiedkundige boeken gebruikt! Fijn als de geschiedenis van ons land op deze wijze - in een verhaal - aan onze kinderen kan worden doorgegeven. Opdat we niet vergeten! Goed dat er een lijst met moeilijke woorden is opgenomen. In dit boek blijkt heel duidelijk hoe men dacht over een vrouw in de Tweede Kamer (blz. 84). Klein foutje op blz. 73... denk hij, blz.-93... saggerijnig en blz. 97... in de 'stilt! G. H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.