Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Noëmi de slavin , druk 6, 90 blz.
Van dezelfde schrijver zijn ook de "Kruisboeken" Noëmi de slavin en Noëmi de martelares, die het allebei tot een 6e druk brachten. In het dorpje Rashild, een van de moeilijkste missiegebiedenvan Abessinië woont het 17-jarige christenmeisje Noëmi. Door schurken geroofd en als slavin verkocht, wordt ze het eigendom van Umoru, de zoon van sjeik Taifan. De jonge man krijgt haar lief en poogt - echter tevergeefs - het dappere, trouwe christenmeisje tot zijn geloof over te halen, opdat hij haar zonder tegenstand zal kunnen huwen. Het eerste boekje eindigt met de vlucht van de twee jonge mensen voor de wraak van de sjeik en van de mohammedaanse imam. In het vervolg lezen we hoe de vlucht tevergeefs is en de twee gelieven achterhaald worden. Noëmi moet na veel wreedheden het offer van haar leven brengen. Als vrucht van haar martelaarschap zien we de bekering van Umoru tot het Christendom. Het zijn spannende verhalen met veel wetenswaardigs over het Abessijnse land en zijn bewoners.(p. dl. f 1,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.