Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 1, 189 blz.
Een boekje, dat de stof ontleent aan 't oorlogsgebeuren der laatste jaren. 't Zieke Belgische ventje, met z'n grootvader hierheen gevlucht, ondervindt de trouw van eenige echte jongens. Een uitstekend boekje; zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 3, 157 blz.
G. K/ C. 0. 1 z. p. 18 t.d.t. f 1.20. (Band 45 ct.). Wie kent niet "Jaap Holm", een boek om mee te "dwepen"! Ditmaal gaat het niet over "Jaap en z'n vrienden", maar over "Peerke en z'n kameraden". Peerke was een jongen uit Vlaamsch-België; het huis van zijn grootvader, bij wien hij inwoonde, werd door een bom uit een vliegtuig getroffen; zijn vader was al gesneuveld, zijn moeder werd gedood, hem zelf werden beide beenen verbrijzeld. Grootvader, die vioolmaker was, kwam er ongedeerd af en vluchtte met Peerke naar Holland. In één onzer oude steden vonden ze toevluchtsoord. Wekenlang lag en leed Peerke voor een raam in een oud vervallen luis, dat uitzag op een beek. Zijn vrienden waren de vleermuizen, de spinnen, al wat hij zag, en later eenige wilde gezonde jongens die hem eerst hadden uitgelachen maar die daarna medelijden kregen met zijn droevig lot en door allerlei kleine attenties wat zonneschijn in zijn somber bestaan brachten. Peerke was een voorbeeld van geduld en lijdzaamheid, geloofde kinderlijk in de Heere Jezus, en stierf in de hope des eeuwigen levens, na drie jaar lijden. Van de Hulst kan uitnemend vertellen. Ook als hij de gedachten der jongens als uitspint, blijft hij toch boeiend. Deze Auteur toont zich een uiterst bekwaam paedagoog, die de jongensziel door en door kent. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd, natuurlijk, schilderachtig. Mooie plaatjes. Heldere letter. De Schrijver wil leeren te vergeven zooals grootvader, die toch kon zeggen: "Neen, nu is het vergeven, nu is alles vergeven; nu is de haat ook dood!" Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof, dat in dit boek geteekend wordt, nog vele onzer Zondagsschoolleerlingen me heilige jaloerschheid vervullen. Wij bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 4, 190 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p1. en 19 t. d. t. f 1.30 (Banden 45 cent). Wie kent niet "Jaap Holm", een boek om mee te "dwepen"! Ditmaal gaat het niet over "Jaap en z'n vrinden", maar over Peerke en z'n kameraden". Peerke was een jongen uit Vlaamsch-België; het huis van zijn grootvader, bij wien hij inwoonde, werd door een bom uit een vliegtuig getroffen; zijn vader was al gesneuveld, zijn moeder werd gedood, hem zelf werden beide beenen verbrijzeld. Grootvader, die vioolmaker was, kwam er ongedeerd af en vluchtte met Peerke naar Holland. In één onzer oude steden vonden ze een toevluchtsoord. Wekenlang lag en leed Peerke voor een raam in een oud vervallen huis, dat uitzag op een beek. Zijn vrienden waren de vleermuizen, de spinnen, al wat hij zag, en later eenige wilde gezonde jongens die hem eerst hadden uitgelachen, maar die daarna medelijden kregen met zijn droevig lot en door allerlei kleine attenties wat zonneschijn in zijn somber bestaan brachten. Peerke was een voorbeeld van geduld en lijdzaamheid, geloofde kinderlijk in den Heere en stierf in de hope des eeuwigen levens, na drie jaar lijden. - Van de Hulst kan uitnemend vertellen. Ook als hij de gedachten der jongens als uitspint, blijft hij toch boeiend. Deze auteur toont zich een uiterst bekwaam paedagoog, die de jongensziel door en door kent. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd, natuurlijk, schilderachtig. Enkele barre uitdrukkingen. b.v. hou je snuit, hadden beter vermeden kunnen zijn. Mooie plaatjes. Heldere letter. De schrijver wil leeren, te vergeven zooals grootvader, die ten slotte kon zeggen : "Neen, nu is het vergeven, nu is alles vergeven; nu is de haat ook dood !" Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof, dat in dit boek geteekend wordt, nog vele onzer Zondagsschoolleerlingen met heilige jaloenschheid vervullen. Wij bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 5, 185 blz.
Wie kent niet "Jaap Holm", een boek om mee te "dwepen"! Ditmaal gaat het niet over "Jaap en z'n vrinden", maar over "Peerke en z'n kameraden". Peerke was een jongen uit Vlaamsch-België; het huis van zijn grootvader, bij wien hij inwoonde, werd door een bom uit een vliegtuig getroffen; zijn vader was al gesneuveld, zijn moeder werd gedood, hem zelf werden beide beenen verbrijzeld. Grootvader, die vioolmaker was, kwam er ongedeerd af en vluchtte met Peerke naar Holland. In één onzer oude steden vonden ze een toevluchtsoord. Wekenlang lag en leed Peerke voor een raam in een oud vervallen huis, dat uitzag op een beek. Zijn vrienden waren de vleermuizen, de spinnen, al wat hij zag, en later eenige wilde gezonde jongens, die hem eerst hadden uitgelachen, maar die daarna medelijden kregen met zijn droevig lot en door allerlei kleine attenties wat zonneschijn in zijn somber bestaan brachten. Peerke was een voorbeeld van geduld en lijdzaamheid, geloofde kinderlijk in den Heere Jezus, en stierf in de hope des eeuwigen levens, na drie jaar lijden. Van de Hulst kan uitnemend vertellen. Ook als hij de gedachten der jongens als uitspint, blijft hij toch boeiend. Deze auteur toont zich een uiterst bekwaam paedagoog, die de jongensziel door en door kent. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd, natuurlijk, schilderachtig. Enkele barre uitdrukkingen, b.v. hou je snuit, hadden beter vermeden kunnen zijn. Mooie plaatjes. Heldere letter. De schrijver wil leeren, te vergeven zooals grootvader, die ten slotte kon zeggen: "Neen, nu is het vergeven, nu is alles vergeven; nu is de haat ook dood!" Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof, dat in dit boekje geteekend wordt, nog vele onzer Zondagsschoolleerlingen met heilige jaloerschheid vervullen. Wij bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 5, 185 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Peerke is een jongetje, dat in den wereldoorlog in België door een vliegtuigbom is verminkt, zoodat hij nog slechts een korten tijd kan leven. Met zijn Grootvader, die alleen van de familie is overgebleven, vlucht hij naar Holland, en woont dan dicht bij een gracht, waarop hij vanuit zijn bedje uitzicht heeft. Hier komt hij in aanraking met echte Hollandsche jongens. Eerst doen die jongens wat ruw, maar als zij weten, dat Peerke geen beenen meer heeft en een kleine lijder is, bewijzen zij hem allerlei kleine attenties. Na eenigen tijd sterft Peerke, maar juist dit sterven laat vooral bij Diewe een diepe indruk achter. De vier jongens ontvangen ook nog elk een aandenken van hun gestorven kameraad. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt fijn jongensboek. 't Is weer van dat teer-doorvoelde werk, zooals we dat van van de Hulst verwachten kunnen. Naar vorm, inhoud en vooral strekking uitstekend. Daarom
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 5, 185 blz.
Goede wijn behoeft geen krans. De nieuwe druk verscheen in een fijn nieuw kleed, en het mooie grachtje is gelukkig behouden. Voor 12 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 6, 187 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Peerke is een jongetje, dat in den wereldoorlog in België door een vliegtuigbom is verminkt, zoodat hij nog slechts een korten tijd kan leven. Met zijn Grootvader, die alleen van de familie is overgebleven, vlucht hij naar Holland en woont dan heel dicht bij een gracht, waarop hij vanuit zijn bedje uitzicht heeft. Hier komt hij in aanraking met echte Hollandsche jongens. Eerst doen die jongens wat ruw, maar als zij weten, dat Peerke geen beenen meer heeft en een kleine lijder is, bewijzen ze hem allerlei kleine attenties. Na eenigen tijd sterft Peerke, maar juist dit sterven laat vooral bij Diewe een diepe indruk achter. De vier jongens ontvangen ook nog elk een aandenken aan hun ge~ storven kameraad. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt fijn jongensboek. t Is weer van dat teer-doorvoelde werk, zooals we dat van van de Hulst verwachten kunnen. Naar vorm, inhoud en vooral strekking uitstekend. Daarom:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 6, 187 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. en 19 t. d. t. 50 cent. Peerke was een jongen uit Vlaamsch-België; het huis van zijn grootvader, bij wien hij inwoonde, werd door een bom uit een vliegtuig getroffen; zijn vader was al gesneuveld, zijn moeder werd gedood, hem zelf werden beide beenen verbrijzeld. Grootvader, die vioolmaker was, kwam er ongedeerd af en vluchtte met Peerke naar Holland. In één onzer oude steden vonden ze een toevluchtsoord. Wekenlang lag en leed Peerke voor een raam in een oud vervallen huis, dat uitzag op een beek. Zijn vrienden waren de vleermuizen, de spinnen, al wat hij zag, en later eenige wilde gezonde jongens, die hem eerst hadden uitgelachen, maar die daarna medelijden kregen met zijn droevig lot en door allerlei kleine attenties wat zonneschijn in zijn somber bestaan brachten. Peerke was een voorbeeld van geduld en lijdzaamheid, geloofde kinderlijk in den Heere Jezus, en stierf in de hope des eeuwigen levens, na drie jaar lijden. Ván de Hulst kan uitnemend vertellen. Ook als hij de gedachten der jongens als uitspint, blijft hij toch boeiend. Deze auteur toont zich een uiterst bekwaam paedagoog, die de jongensziel door en door kent. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd, natuurlijk, schilderachtig. Mooie plaatjes. Heldere letter. De schrijver wil leeren, te vergeven zooals grootvader, die ten slotte kon zeggen: "Neen, nu is het vergeven, nu is alles vergeven; nu is de haat ook dood!" Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof, dat in dit boek geteekend wordt, nog vele onzer Zondagsschoolleerlingen met heilige jaloerschheid vervullen. Wij bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 6, 187 blz.
Dit boekje roept de herinnering op aan het verblijf van Belgische vluchtelingen in ons land in de jaren 1914-1918. Het behoort tot het allerbeste wat Van de Hulst heeft geschreven. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 7, 185 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. en 19 t.d.t. Wie kent niet "Jaap Holm", een boek om mee te "dwepen" ! Ditmaal gaat het niet over "Jaap en z'n vrienden", maar over "Peerke en z'n kameraden". Peerke was een jongen uit Vlaamsch-België; het huis van zijn grootvader, bij wien hij inwoonde, werd door een bom uit een vliegtuig getroffen; zijn vader was al gesneuveld, zijn moeder werd gedood, hem zelf werden beide beenen verbrijzeld. Grootvader, die vioolmaker was, kwam er ongedeerd af en vluchtte met Peerke naar Holland. In één onzer oude steden vonden ze een toevluchtsoord. Wekenlang lag en leed Peerke voor een raam in een oud vervallen huis, dat uitzag op een beek. Zijn vrienden waren de vleermuizen, de spinnen, al wat hij zag, en later eenige wilde gezonde jongens, die hem eerst hadden uitgelachen, maar die daarna medelijden kregen met zijn droevig lot en door allerlei kleine attenties wat zonneschijn in zijn somber bestaan brachten. Peerke was een voorbeeld van geduld en lijdzaamheid, geloofde kinderlijk in den Heere Jezus, en stierf in de hope des eeuwigen levens, na drie jaar lijden. Van de Hulst kan uitnemend vertellen. Ook als hij de gedachten der jongens als uitspint, blijft hij toch boeiend. Deze auteur toont zich een uiterst bekwaam paedagoog, die de jongensziel door en door kent. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd, natuurlijk, schilderachtig. Schitterende bandteekening. Zeer origineel. Mooie plaatjes. Heldere letter. De schrijver wil leeren, te vergeven zooals grootvader, die tenslotte kon zeggen: "Neen, nu is het vergeven, nu is alles vergeven; nu is de haat ook dood!" Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof, dat in dit boek geteekend wordt, nog vele onzer Zondagsschoolleerlingen met heilige jaloerschheid vervullen. Wij bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 7, 185 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Peerke is een Vlaamsch vluchtelingetje, door zijn grootvader naar Holland gebracht, waar beiden aan een oude gracht wonen, midden tusschen pakhuizen. Zijn vader is gesneuveld en zijn moeder door een bom gedood; zelf is Peerke deerlijk verminkt; zijn beide beenen mist hij en met veel pijn ligt hij nu over het water te turen en te luisteren naar bekende, vertrouwde geluiden. Een heele verandering in het rustige leventje van Peerke brengen vier jongens, die in het oude grachtje een prachtige plaats gevonden hebben om ongestoord pret te kunnen maken. Van de Hulst vertelt nu op een uitermate teere wijze, hoe deze gezonde jongens reageeren op het groote leed van dezen kleinen lijder. Achter het mom van ruwheid verbergen zij allen een gevoelig hart. Dat blijkt wel, als zij een keer het raam gesloten vinden; een onbestemde vrees beklemt hen dan zóó, dat zij naar huis gaan; de lust tot spelen is weg. Peerke blijkt gestorven te zijn en heeft voor elk van zijn vrienden een aandenken achtergelaten; voor Dieuwe een viool. Algemeene op- of aanmerkingen: De zevende druk is dit al. Weer heb ik het boekje gelezen en het wekte nog dezelfde ontroering in mij op als toen ik den eersten druk las als jongen in de Kerstvacantie. Nog staat het in mijn kast en bij oogenblikken grijp ik er weer naar om nog eens enkele bladzijden te lezen. Laat dit boek in nog meer handen komen, is mijn conclusie.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 8, 137 blz.
Prijs f 1,60; gebonden; geïll.; jongensboek. Strekking: Vier wildebrassen van jongens komen al spelend in aanraking met een jongen, die in de oorlog heel erg gewond raakte. Ze krijgen medelijden met hem. Het jongetje is echter veel gelukkiger dan zij, omdat hij de Heere Jezus liefheeft. Gebruik van Heer, Here en "Onze lieve Heer". Condusie: Over 't wonder van zalig zijn in de Heere Jezus door genade wordt niet gesproken. Evenwel: 't Geloof wordt niet als verdienste aangemerkt. Tóch is 't godsdienstig element zeer slap. Overigens stijl voortreffelijk. Inhoud boeiend. Bestemd voor jongens Jan 10-15 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 10, 141 blz.
prijs f 1,75; gebonden; jongensboek.
Inhoud: In de eerste wereldoorlog werd Peerke getroffen door een vliegtuigbom. Z'n vader sneuvelde, z'n moeder werd gedood. Grôva vluchtte met z'n verminkte kleinzoontje naar Holland, waar ze in een stadje terecht kwamen. Vier jongens hebben daar met Peerke gespeeld en hebben een en ander van hem gehoord en begrepen. Ze hebben Peerke heerlijke ogenblikken bezorgd. Later sterft Peerke en de jongens ontvangen van Grôva een aandenken aan Peerke. Strekking: Wilde rakkers krijgen medelijden met de stakker. De grootvader overwint zijn haat tegen de Duitsers. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een prachtig jongensboek. Dat de 10e druk verschijnt, zegt al veel. 't Is wel echt v. d. Hulst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 11, 141 blz.
prijs f 1,85; gebonden; jongens- en meisjeshoek.
Inhoud: Peerke heeft door de oorlog zijn vader en moeder verloren. Zelf is hij bij een bombardement zijn beide benen kwijt geraakt. Zijn grootvader heeft hem uit België meegenomen naar Holland. Daar wonen ze tussen de pakhuizen, waar nooit iemand komt. Een groepje jongens, die achter de pakhuizen in de gracht spelen, ontdekken hem op zekere dag. Ze komen dikwijls daar terug. Op zekere dag is het bed leeg. Peerke blijkt gestorven te zijn. Dieuwe ontmoet de oude grootvader, die hem meeneemt. Daar krijgt hij het hele verhaal over Peerke te horen. Peerke had voor zijn dood al zijn speelgoed al verdeeld onder zijn vriendjes. Dieuwe krijgt een kleine viool met een strijkstok. Strekking: Het kan soms moeilijk zijn om niet te haten. We moeten er tegen strijden en door gebed trachten te overwinnen.
Conclusie: Een oude bekende. Steeds weer mooi! Niet zonder ontroering gelezen. Voor jongens en meisjes. Een voorbeeld van chr. lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 11, 141 blz.
Dat een jeugdboek een 11e druk beleeft, is wel iets bijzonders. Temeer als alle goedkope sensatie er vreemd aan is, zoals bij Peerke en z'n kameraden, door W.G. van de Hulst. De wonderlijke vriendschap tussen enkele wilde jongens en een ongelukkig jongetje, dat bij een bomaanval beiden benen is kwijt geraakt en nu, ondanks de goede zorgen van zijn grootvader, langzaam wegkwijnt, is een brok leven, dat blijkbaar de kinderen boeit. De uitgesproken prot.-chr. sfeer levert voor de katholieke jeugd geen enkel bezwaar op, zodat dit boek uit 1919 met zijn van zuivere naastenliefde doordrenkte inhoud ook aan hen gerust ter lezing kan worden gegeven.(geb. f 1,85)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 12, 141 blz.
prijs f 1.85 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het tere verhaal van een zieke jongen (invalide) en 4 andere jongens, die samen vriendschap sluiten en nu het leven van 't zieke jongetje wat opvrolijken. Bovendien de grootvader, die als achtergrondfiguur fijnzinnig getekend wordt. Strekking: Vriendschap veraangenaamt het leven; maar bovenal de liefde Gods in Christus Jezus dooft alle haat en geeft liefde. Voor kinderen tekent het de waarde van naastenliefde.
Conclusie: Bijzonder warm, ietwat peinzend dromerig geschreven. Vooral voor denkertjes onder de kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 13, 141 blz.
prijs gebonden f 1,85; jongensboek.
Inhoud: Peerke is een jongen uit Vlaanderen. Daar sneuvelde zijn vader. Zijn moeder kwam om door een bom uit een vliegtuig en hij verloor z'n beide benen. Met zijn grootvader is hij toen naar Holland gevlucht. Daar woonden ze op een eenzaam plekje in een oud stadje. Vier vrolijke jongens ontdekken hem en brengen hem door hun attenties wat zonneschijn. Als Peerke gestorven is, horen de jongens van zijn grootvader het hele verhaal van Peerke, van zijn lijden en van zijn geduld. Strekking: Het is moeilijk geduldig te zijn als ons levensgeluk in stukken gebroken is. Wie kan zijn vijanden liefhebben, dan alleen als we weten dat God Zich niet vergist. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een oude bekende dit boekje, maar nog altijd mooi. Het oorlogsleed komt schrijnend op ons af, maar ook dat we elkander nog zo veel kunnen helpen! Jammer van het gebruik van "Heer"!
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 15, 142 blz.
prijs gebonden f 2,75; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Peerke heeft in de eerste wereldoorlog beide benen verloren. Hij woont dan in België. Later komt hij naar Holland, waar zijn oude grootvader hem verzorgt. Zijn kameraden zijn vier jongens, die wat licht en vreugde in zijn eentonig bestaan brengen, maar Peerke sterft kort daarna en laat voor alle vier vrienden een mooie herinnering na. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een teer geschreven boek, dat het altijd nog doet. De karakters worden goed getypeerd. Een boek met een goede godsdienstige inslag en christelijke inhoud. Jammer, dat naast Here ook Heer gebruikt wordt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 17, 141 blz.
prijs geb. f 5,75; jongensboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Peerke is een oorlogsinvalide van de eerste wereldoorlog. Hij ligt altijd op bed en zijn opa zorgt voor hem. Vier jongens varen soms door de stadsgracht om even voor het raam te spelen. Peerke vindt dat prachtig. Peerke sterft en opa geeft aan elke jongen een herinnering van Peerke.
Conclusie: Nog steeds een boek dat met spanning gelezen wordt. Een fijn boek met goede opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1975

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 20, 144 blz.
Geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Gebonden en geïllustreerd, 21 illustraties, prijs f 7,90.
Inhoud: In de tweede wereldoorlog wordt Peerke oorlogsinvalide. Hij komt in Holland terecht (vanuit België). Hij wordt door 'gro-va' verzorgd in een huis dat aan de stadsgracht ligt. Daar ziet hij af en toe een paar jongens langsvaren. Daar geniet hij erg van. Het gaat steeds slechter met hem en tenslotte sterft hij. De jongens zullen hem niet vergeten, want grootvader geeft aan alle vier een herinnering aan Peerke.
Beoordeling: De twintigste druk van een boek - dat zegt wel wat. Het is een 'klassieker' geworden. We genoten er als kind al van en de kinderen van nu zullen er ongetwijfeld nog van genieten. Een ontroerend boek met een goede opvoedkundige strekking. Zowel "Here" als "Heer" wordt gebruikt.
Conclusie: (warm) aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 21, 140 blz.
geb., geïll, jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Prijs f 8,50.
Inhoud: In een oud, Hollands stadje woont een bejaarde Belgische vluchteling tijdens de eerste wereldoorlog met zijn kleinzoon Peerke in een kamer van een vervallen grachtenhuis. Peerke is oorlogsslachtoffer, mist beide benen en zal spoedig sterven. Hij ligt aan het raam dat uitkijkt op een stille gracht. Vier jongens zwemmen en varen daar en ontdekken hem. Ze betrekken Peerke bij hun jongensspel en tijdens een feestdag laten ze hem delen in de feestvreugde van de stad. Peerke geniet van hun vriendschap. Op een dag echter vinden ze hem niet meer. De jongen is overleden. Zijn opa vertelt aan één van de jongens Peerkes droeve levensverhaal, maar ook zijn Godsvertrouwen en stille overgave.
Conclusie: Hoewel het taalgebruik hier en daar nogal ouderwets is en woorden als "gro-va", "moes", "jool", "een gulp water" etc. In onze tijd vreemd klinken, is het bekende boekje zeker nog goed leesbaar. De godsdienstige strekking is goed. Opvoedkundig positief: wijst op de waarde van vriendschap, zorg voor zwakken, ook op het vreselijke van oorlogen. Daarom kan het boek nog steeds warm worden aanbevolen.
Eindoordeel: warm aanbevolen. M. C. R.- Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Peerke en z'n kameraden, druk 22, 140 blz.
gebonden, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder, Prijs f 12,95.
Inhoud: De hoofdpersoon van dit boek is Peerke Covents. Hij is oorlogsinvalide geworden. Zijn benen zijn verbrijzeld. Vanuit België komt hij in Holland terecht. Zijn grote vriend is "grova", die hem goed verzorgt in het huis aan de gracht. Regelmatig komen daar een paar jongens door varen. Die jongens worden zijn trouwe vrienden. Wat-geniet hij van hen! Maar met Peerke gaat het niet goed. Tenslotte sterft hij. Maar voor grootvader eenzaam naar Vlaanderen teruggaat als de oorlog voorbij is, geeft hij de trouwe vrienden een herinnering aan hun gestorven vriendje Peerke.
Beoordeling: Dit boek is een "klassieker" waarvan we als kleine jongen al genoten! Het staat vast, dat ook de kinderen van nu dat zullen doen. Wel willen we erop wijzen, de "Heer" wordt gebruikt. Verder heeft het verhaal een goede opvoedkundige strekking.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.