Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Overal veilig, druk 1, 37 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Een prachtige suggestieve omslag, mooie plaatjes, een spannende vertelling - wat wil men meer? In vier hoofdstukjes verdeeld vertelt dit boekje van Jan, die op school les krijgt in het herkennen van de beteekenis van stoplichten, en die door zijn onderwijzer erop gewezen wordt, dat het lichaam een kostbaar geschenk is, waarmee we niet roekeloos mogen omgaan. Een onvoorzichtigheid en ongehoorzaamheid bezorgt hem een verkeersongeluk. De onderwijzer spreekt met hem in het ziekenhuis op bijzonder sympathieke manier over het bereidzijn om voor God te verschijnen, en over geschreven te staan in het boek des levens. Mooi is de tweestrijd geteekend in het binnenste van den schooljongen tusschen gehoorzaamheid en ondeugd. We verbazen ons er alleen over, dat het meest dramatische deel van dit verhaal in bijzinnen wordt verteld. Het evangelie van de genade in Christus wordt "naar de wijze van de jongens" duidelijk en eenvoudig gebracht. We bevelen dit mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Anne de Vries

Overal veilig, druk 1, 37 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje bevat vier, los van elkaar staande, schetsen over de gevaren, die ons bedreigen, wanneer we roekeloos en onvoorzichtig zijn. Aan het slot van elk verhaaltje komt een vermaning, terwijl de schrijver telkens laat uitkomen, dat we alleen overal veilig zijn, als wij den Heere Jezus liefhebben. Algemeene op- of aanmerking: Dit boekje heeft opvoedkundige waarde. Het waarschuwt voor alle gevaren op den weg. Het godsdienstige element bevredigt echter niet. Dit komt wel heel sterk uit in het laatste stukje, waar wel al te gemakkelijk over onze liefde tot Jezus gesproken wordt. Hoofdzaak is trouwens, dat Jezus ons eerst heeft liefgehad. Bovendien heeft een boekje met één verhaal de voorkeur boven zoo'n viertal losse schetsen. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Overal veilig, druk 2, 37 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, 8-12 jaar.
Inhoud: Vier verhaaltjes over jongens, die door onvoorzichtigheid zichzelf en anderen in levensgevaar brengen. 1. Minke wordt aan een overwegboom omhoog gehesen. 2. Een chauffeur vertelt, hoe spelende jongens hem noodzaakten tegen een boom te rijden; z'n been moest afgezet worden. 3. Kees rijdt, gewaarschuwd, over een wak in 't ijs en verdrinkt bijna. 4. Jan rijdt door een rood stoplicht tot hij in 't ziekenhuis terecht komt. Strekking: Waarschuwing voor de jeugd tegen baldadigheden, 't verwaarlozen van verkeersregels, e.d. Gebruik van Heer en Here.
Conclusie: Een mooi boekje in deze tijd van grote gevaren op de weg. Vooral het 2e verhaal is prachtig geschreven. Verantwoordelijkheid, levensernst, schuldbesef en vergeving worden gepast en boeiend geschetst. 't Is geen kerstboekje, tóch - ook voor bibliotheken. Op blz. 36 onderaan wordt de zaak omgekeerd. Stond Paulus' naam niet in het boek des Levens, toen hij Jezus vervolgde?
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.