Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 1, 123 blz.
prijs f 1,85; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Er is een vliegtuig neergestort in de wildernis. Twee blanke mannen zijn er naar op zoek. Zo maken de Indianen met deze blanken kennis. Nu horen de Indianen dingen, waarva ze nog nimmer hoorden en komen ook in aanraking met het Christendom. Strekking: Een boek, dat handelt over de Indianen. Heeft een christelijke inslag.
Conclusie: Een boek, dat zeker door de jongens, mogelijk ook wel door meisjes graag gelezen zal worden. Men krijgt een goede indruk van het Indianenleven. Taal en stijl zoals steeds bij Anne de Vries zijn heel goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 1, 123 blz.
Als tweede deel van de serie "Kinderen van het oerwoud" van Anne de Vries kwam uit Panokko en de wildernis. In dit tweede deel wordt de avontuurlijke tocht beschreven van Panokko met tien Indianen van zijn stam, de blanke dokter en diens vriend om de twee jonge blanken, die in het eerste deel een noodlanding in het oerwoud moesten maken, op te sporen. Een van deze laatsten wordt ziek onderweg aangetroffen en de andere moet door een list uit de handen van een vijandige stam worden bevrijd. Goed en leerzaam Indianenverhaal dat een boeiende beschrijving geeft van deze stammen in Suriname. De zendingsgedachte is er prettig in verwerkt. (geb. f 1,85)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 2, 123 blz.
prijs f 1,85; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Panokko, een Indianen-jongen, met z'n vader en z'n vriendjes op zoek naar een neergestort vliegtuig met 2 blanken. Veel avonturen, maar tenslotte worden de beide verloren gewaande inzittenden toch gevonden. De vader van de ene inzittende, Johan, maakt de expeditie ook mee, evenals z'n vriend Gerard Linder (oom Kela). Strekking: Goed verhaal met godsdienstige strekking.
Conclusie: Mooie karakter- en natuurbeschrijving. Een boek vol spanning. Inhoud is christelijk zonder dat dit er extra opgelegd wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 3, 123 blz.
prijs f 1,85 gecartonneerd; vooral jongensboek, leeftijd 12-13 jaar.
Inhoud: Het verhaal draait om de opsporing door blanken en Indianen van twee vermiste vliegeniers, die in de wildernis van Suriname een noodlanding hebben moeten maken. Een uitstekend geschreven boek. Heel leerzaam ook wat betreft de flora en fauna en het leven op de savannah en in het oerwoud. De achtergrond van dit boek is godsdienstig, niet op een gezochte manier christelijk, maar het stelt teleur, dat de bekendmaking met het Evangelie aan de nog heidense Indianen bijna niet in het gezichtsveld komt. Dit overigens mooi, spannend jongensboek is jammer genoeg niet een zendingsboek. De jongens zullen het graag lezen! Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 4, 123 blz.
geb.; goed geïllustreerd; geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 7,50.
Inhoud: Een klein sportvliegtuigje verdwijnt in het Surinaamse oerwoud. Panokko is één van de Indianenjongens, die met twee blanken, waaronder de vader van één van de verdwenen jongens, proberen het vliegtuigje op te sporen. Ze vinden het en slagen er na vele belevenissen ook in de jongens op te sporen.
Conclusie: Als Indianenverhaal - los van allerlei romantiek - is het zeker geslaagd. Spannend is het zeker ook en qua stijl een goed boek te noemen. Helaas blijven de God van de "witte mannen" en de goden van de Indianen naast elkaar staan. Anne de Vries had toch wel wat verder moeten gaan en moeten vertellen waarom het vertrouwen alleen op de "ene ware God" gesteld moet worden. Niettemin is het een mooi boek, dat onze aandacht verdient.
Eindoordeel: aanbevolen. v. L.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de wildernis, druk 5, 123 blz.
gebonden, geillustreerd zwart/wit, tekeningen, jongens en meisjes 10-14 jaar, prijs f 9,70.
Inhoud: Panokko is een jungle jongen. Hij helpt de blanke mensen om twee jongens te zoeken die met een vliegtuig zijn neergestort. Ze beleven van allerlei avonturen, en gaan op jacht. Panokko is er van onder de indruk van wat de blanke man vertelt over God en de liefde van Zijn Zoon. Panokko wil meer van hen leren.
Conclusie: Een fijn boek, met ook spanning erin. Positief christelijke strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen. E. ten Berge-v.d. Berg
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.