Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Panokko en zijn vrienden, druk 1, 123 blz.
prijs gebonden f 1,85; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boek beschrijft het leven van de Indianen en hun in aanraking komen met negers en blanken. Strekking: Tonen van zeden en gewoonten van de Indianen. Zendingsgeschiedenis.
Conclusie: Een boek, dat eigenlijk niet uit is, maar volgens de schrijver is er nog een deel: "Panokko en de wildernis". Met zeer veel genoegen gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en zijn vrienden, druk 1, 123 blz.
In de serie "Kinderen uit het oerwoud" geeft Anne de Vries met Panokko en zijn vrienden een zeer levensechte beschrijving van de Indianen in Suriname. Hoofdpersoon is Panokko, de zoon van het dorpsopperhoofd, die door ziekte van zijn vader kostwinner van het gezin is. De beschrijving van het gezinsleven en van de jachtavonturen geeft een mooie kijk op het indianenbestaan. De komst van twee blanken, zendeling-doktoren, brengt eerst angst en opschudding doch in werkelijkheid genezing en het begin van het zendingswerk. Ook voor katholieken een boeiend boekje. (geb. f 1,85)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Panokko en zijn vrienden, druk 3, 125 blz.
prijs f 1,85; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Panokko is een jonge Indiaan. Hij woont ergens met zijn vader, moeder, grootmoeder, zusje en broertjes in het oerwoud. Daar zijn vader een gewond been heeft, moet hij gaan jagen. Eens ziet hij een grote, brullende vogel. Hij meent, dat het Kapoe-na-to, de vader aller Indianen, is. Later blijkt er een zendeling en een helper in te zitten. Ze komen hun dorp bezoeken, waarbij ze de Indianen voor zich en hun boodschap zoeken te winnen. Er volgt een tweede deel op: "Panokko en de wildernis". Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boek over de Indianen zonder krijgsgehuil en martelpalen. Het laat de Indianen zien als trouwe, rechtschapen mensen, die één groot gemis hebben: ze kennen de Heiland niet!
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en zijn vrienden, druk 4, 125 blz.
prijs ƒ 1,85 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Panokko, de zoon van de Indianenhoofdman Jaloekama, jaagt vaak met zijn vrienden. Veel slimheid en moed toont hij als hij zijn vader bevrijdt uit de handen van goudzoekers. Als het Evangelie is verkondigd aan de heidense Indianen wijzen zij de weg aan een zendeling en een arts, die zoeken naar een neergestort vliegtuig. Strekking: Op verantwoorde wijze wil de schrijver onze jeugd het leven der Indianen leren kennen. Evenzo de moeilijkheden bij het brengen van het Evangelie. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed Indianenboek. Op meesterlijke wijze wordt de Blijde Boodschap ingevlochten in de gedachtenwereld der heidense Indianen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.