Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

Op weg naar het Woord, druk 1
De schrijver heeft de uitgave van dit boek niet meer beleefd, maar wel heeft hij ons een kostbare uitgave nagelaten. Op eenvoudige wijze vertelt hij voor kinderen de geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament. In verbondenheid aan de Heilige Schrift en voor kinderen in heel begrijpelijke taal. In zijn voorwoord schrijft hij zelf: De Bijbel moet een grote plaats in je leven gaan innemen. Als je de Bijbel niet leest, weet je niet, wat het beste voor je is. Dan heb je geen houvast. Dan ga je dwaze en domme dingen doen, die God niet wil. Mensen hebben de Bijbel nodig. Jonge en oude mensen. Vergeet dat nooit. Het is een prachtige uitgave geworden met heel mooie illustraties. Warm aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.