Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHesba Stretton

Onder het oude dak , druk 2, 55 blz.
Een verhaal, der bekende en geliefde schrijfster waardig, zoowel voor jongens als meisjes van de hoogere klassen geschikt. Het brengt ons in kennis met de nazaten der oorspronkelijke Methodisten en doet ons hen eeren om hun oprechte, schoon eigenaaardige vroomheid. Abigaïl of Abie, de hoofdpersoon, is eene kloeke vrouw, maar die door zeer diepe wegen geleid wordt. Dat de ordening Gods: de man het hoofd der vrouw! niet straffeloos omgekeerd wordt, moet zij op pijnlijke wijze ondervinden. Het vaderlijk erfdeel, door haar met noeste vlijt teruggewonnen, moet zij als weduwe aan den ontaarden voorzoon van haren man afstaan. Zij komt zelfs in het werkhuis terecht. Maar als de nood het hoogst gestegen is, is ook de redding nabij. God brengt den verloren zoon terecht en maakt alles wel. Aandoenlijk is de figuur van den tweeden zoon, haar eigen kind. Hoewel idioot, is hij in Gods hand het middel om den afgedwaalde van de oneindige liefde Gods den eersten indruk te geven. "Onder het oude dak" is een boekgeschenk, dat zeker door de jeugd zal worden gewaardeerd en vrijelijk ook in de hand van ouderen mag komen. Prijs f 0.30. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1915