Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Lourense

Wim's feestdag, druk 1, 56 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Dit boekje beschrijft een uitstapje van een Zondagsschool naar Scheveningen. Met verlangen zien Wim en Siem den blijden dag tegemoet. Ze zijn veel te vroeg wakker en hunkeren naar het oogenblik waarop ze met de bussen mee mogen. Heel aardig wordt ons geteekend, hoe de kinderen dien dag doorbrengen. Wim is wat ondeugend. Hij loopt in Scheveningen alleen naar de bussen en verdwaalt dan. Het geheele gezelschap is ongerust over hem en hij zelf verkeert in grooten angst. Gelukkig wordt hij gevonden en dankbaar komen ze 's avonds thuis. In zijn angst heeft Wim gebeden en hij heeft ondervonden, dat God het gebed verhoort. Uitvoering goed. Omslag zeer geslaagd. Het verhaal is zeer eenvoudig en blijkbaar bedoeld voor de jongste leerlingen. Ze zullen het boekje met genoegen lezen. De bedoeling is, te laten zien de beteekenis van het gebed. Hierin is de schrijver wel geslaagd. Het tracht op heel simpele manier ook den Heere Jezus als Zaligmaker aan te prijzen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. Lourense

Wim's feestdag, druk 1, 56 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wim gaat een schoolreis maken naar Den Haag. Met groote bussen gaan de kinderen er naar toe. Dat is natuurlijk een heel feest voor Wim. Ze gaan naar een speeltuin, krijgen heerlijke limonade en melk. Daarna brengen ze een bezoek aan Scheveningen, waar ze fijn pootje mogen baden. Als ze naar de bussen terug moeten, wil Wim die alleen gaan zoeken en loopt daarom de anderen vooruit. Hij kan ze echter niet vinden. Hij ziet nu ook de juffrouw en de kinderen nergens meer. Hij is nu erg bang en verdrietig. De juffrouw weet hem echter tenslotte weer terug te vinden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudige vertelling voor onze kleintjes. Over "draaimolens" in den speeltuin had beter niet gesproken kunnen worden. De godsdienstige strekking is echter gering. Verschillende drukfouten troffen we aan. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. Lourense

Wim's feestdag, druk 2, 56 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Dit boekje beschrijft een uitstapje van een Zondagsschool naar Scheveningen. Met verlangen zien Wim en Siem den blijden dag tegemoet. Ze zijn veel te vroeg wakker en hunkeren naar het oogenblik waarop ze met de bussen mee mogen. Heel aardig wordt ons geteekend, hoe de kinderen dien dag doorbrengen. Wim is wat ondeugend. Hij loopt in Scheveningen alleen naar de bussen en verdwaalt dan. Het geheele gezelschap is ongerust over hem en hij zelf verkeert in grooten angst. Gelukkig wordt hij gevonden en dankbaar komen ze 's avonds thuis. In zijn angst heeft Wim gebeden en hij heeft ondervonden, dat God het gebed verhoort. Uitvoering goed. Het verhaal is zeer eenvoudig en blijkbaar bedoeld voor de jongste leerlingen. Ze zullen het boekje met genoegen lezen. De bedoeling is, te laten zien de beteekenis van het gebed. Hierin is de schrijver wel geslaagd. Het tracht op heel simpele manier ook den Heere Jezus als Zaligmaker aan te prijzen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940