Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Panokko en de witte mensen, druk 1, 126 blz.
jongensboek. Panokko, de zoon van hoofdman Joeloekama, gaat met de witte mensen mee naar de stad om daar lezen en schrijven te leren en meer te weten te komen van Hoofdman Jezus. Zij beleven dan heel wat. Op de duur kunnen zij het in de stad niet uithouden en gaan ze weer naar hun stam terug. Maar 't zwarte Boek gaat mee. Strekking: De schrijver laat ons zien hoe Gods Woord nooit tevergeefs wordt gezaaid.
Conclusie: Goed verhaal met godsd. strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de witte mensen, druk 1, 126 blz.
Hoe het wel moet en blijkbaar ook kan, zien we in Panokko en de witte mensen, waarmee Anne de Vries het derde deel toevoegde aan zijn serie "Kinderen van het oerwoud". Onder geleide van een zendeling, oom Kela, gaat de Indianenjongen Panokko met twee vrienden en zijn hond naar de Surinaamse kust om daar onder de witte mensen opgevoed te worden en verder onderricht te ontvangen in godsdienst, lezen, schrijven enz. Er zit spanning in hun tocht per korjaal over de grote rivier; en zeer vermakelijk is de reactie van de natuurkinderen op de blanke levenswijze en de techniek. Als oom Kela voor langere tijd naar Holland gaat, krijgen ze het echter te moeilijk alleen, het verlangen naar huis wordt te sterk en per korjaal keren ze weer terug. Een sfeervol, boeiend verhaal, dat waardering bijbrengt voor de zending. (geb. f 1,85)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Panokko en de witte mensen, druk 3, 126 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In dit deel van Kinderen van 't oerwoud maken wij kennis met Panokko en zijn twee vrienden, die vanuit hun dorp in het oerwoud van Suriname door een zendeling naar de stad worden gebracht. Daar kunnen de Indiaantjes niet aarden. Veel hebben zij geleerd als zij terugkeren naar het oerwoud. Strekking: Het boekje leert ons veel omtrent de leefwijze van de Indianen en Bosnegers in het Surinaamse oerwoud; op een heel prettige wijze horen we ook iets van het zendingswerk daar.
Conclusie: Een heel goed geschreven verhaal, dat de jongens van 10-12 jaar zeker zal boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Panokko en de witte mensen, druk 4, 126 blz.
geb., prachtig geïllustreerd, leeftijd 10 jaar en ouder. Geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 7,80.
Inhoud: Panokko en zijn vriendjes Arawatta en Wempi zijn Indianen-jongens. Zij wonen diep in het oerwoud. Met enkele blanken gaan ze mee naar de wonderlijke wereld aan de kust. Ook hun hond Awawa mag mee. Ze leren lezen en schrijven en komen er ook in aanraking met het Evangelie. Toch kunnen ze in de stad niet wennen. Steeds sterker wordt hun verlangen om terug te keren naar de vrijheid en de geheimen van oerwoud en water. Op een wonderlijke wijze gebeurt dit ook. Maar de Bijbel gaat mee als een kostbaar bezit.
Conclusie: Dit is het derde deeltje van de bekende Panokkoserie, getiteld: "Kinderen van het oerwoud". (Deze drie boeken zijn ook in één deel als omnibus te koop.) Ook dit deel is een prachtig boek: ontroerend, spannend, leerzaam en met een goede godsdienstige strekking. Het werk van de zending komt uitvoerig aan de orde.
Eindoordeel: warm aanbevolen. W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.