Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Overeem

Piet van Stormveld, druk 1, 99 blz.
prijs f 2,45 in slappe omslag; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Dit boekje vertelt van Piet van Stormveld, die een niet al te beste indruk maakt. Niet al te mooie streken haalt hij uit. Zodoende komt het tot een breuk met zijn vriend Henk, die een veel bravere indruk maakt. Na een ongeluk van Piet komt deze jongen en heel de familie tot inkeer.
Conclusie: Dit boekje maakt een heel degelijke indruk. Wat nog niet zeggen wil, dat het nu juist zo geschikt is voor kinderen om te lezen. In dit boekje wordt wel erg met een zwart-wit tegenstelling gewerkt, van alles wordt er in overhoop gehaald, wat als zonde en verkeerdigheid wordt aangeduid en goede daden als evangeliseren onder kinderen door middel van iets als een soort Zondagsschool naar voren gebracht. Het wordt er allemaal net iets te dik opgelegd, zodat weinig kinderen zich er in zullen herkennen en er een boodschap uit mee zullen nemen. Erg jammer, want de schrijver bedoelt het goed. Ook de woordkeus in een boekje voor kinderen in het jaar 1970 is nu niet steeds zo gelukkig gekozen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.