Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWieland Wouters

Pastoor, koster en ketter, druk 1, 85 blz.
prijs ƒ 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: Een Pastor, bijgestaan door een fanatieke koster, vervolgt de ketters. De koster wordt bij een beeldenstorm vastgebonden en gegeseld. De ketter bevrijd hem en de pastoor wordt met medelijden vervuld, door de liefde der vijanden. De koster wordt echter verhard.
Conclusie: Een mooi geschreven boek. Wat Gods genade vermag is de grondtoon. Pastoor Bernardus wordt hierdoor een standvastig geloofsgetuige.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.