Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Onder het dakvenster, druk 1, 54 blz.
Met zijn keurig plaatje op de omslag prezenteert dit boekje zich voortreffelijk. Daarbij is het vloeiend en boeiend geschreven. Het munt uit door eenvoudige woordkeus en goeden zinsbouw. Jammer, dat de inhoud te weinig zeggend is. De onderwijzer van de Zondagsschool heeft verteld van Daniƫl, die geopende vensters naar Jeruzalem had. Dit brengt een meisje op de gedachte, dat ze ook een plekje hebben moet, waar ze "alles aan den Heer vertelt." Dat plekje vindt ze onder het dakvenster. Daar klaagt zij over de armoede van haar vader en bidt om uitkomst; daar zucht ze om werk en om de herstelling uit ziekte; daar dankt ze ook voor de uitkomst en voor de verhooring van haar gebed. De Schrijfster wil blijkbaar op de jeugdige lezers invloed ten goede oefenen. Zij moeten ook, "alles aan den Heer vertellen", m.a.w. in gemeenschap met den Heere leven en veel dicht bij Hem verkeeren. Als het haar bedoeling is, de kinderen op te wekken tot gebed en te overtuigen, dat God een hoorder is der gebeden, die op Zijn tijd en wijze schenkt, wat de bidder behoeft, kan het ongetwijfeld groot nut doen. De kinderen zullen het lezen en herlezen, want de verschillende passages, die in dit verhaal de aandacht trekken, zijn goed geteekend. Doch ons bezwaar is, dat de uitwerking der schoone gedachte, zoowel naar den inhoud als naar den vorm, te slap is. Daarom kunnen wij het tot ons leedwezen slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.