Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Louwerse

Peter de wolfsjager, druk 2, 160 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk; 2e druk, met titelplaat. Geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 160 blz.; prijs f0.65 ing.
Korte inhoud: Peter de Wolfsjager, de vroegere om z'n geloof vervolgde Baron Charles de Vaucouleurs, woont in de bosschen bij Bouillon en zuivert de omgeving van wolven, maar is ook de helper van elken vervolgde, waarnaar Alva of De Vargas zijn vingers uitstrekt. Zoo weet hij Roomschen en ketters aan de grijparmen van den "Bloedraad" te onttrekken, ten spijt van verklikkers en Spaanscbe soldaten. Gezonde romantiek ontbreekt niet, als verteld wordt over vervolgers en vervolgden, verklikkers en Boschgeuzen.
Beoordeeling: De schrijver tracht de geschiedenis uit den tijd van Alva's schrikbewind neutraal te behandelen, wat hem niet altijd gelukt. En dat is gelukkig. Toch is deze tweeslachtigheid oorzaak, dat we een eenigszins geflatteerd beeld van die jaren krijgen. Moesten wij in onze jeugd ons tevreden stellen met de geschiedverhalen van Gerdes, Louwerse en Andriessen, die alle drie in hun beschrijvingen eenzijdig waren, de tegenwoordige jeugd kan te gast gaan bij de historische lectuur van mannen uit onzen eigen kring als v. d. Hulst. Penning, De Zeeuw, Snoep, Brouwer, van Dijck, A. v. d. Flier e.a. Maar daarom willen we de boeken van Louwerse uit onze schoolbibliotheek nog niet weren. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930