Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB.J.W. de Graaff

Onsterfelijke getuigen, druk 2, 64 blz.
prijs in slappe omslag f 2,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Beschreven worden achtereenvolgens het leven en werken van Gaspar Olevianus en van Zacharias Ursinus, vervolgens de geschiedenis van Frederik III, keurvorst van de Paltz. De beide eersten hebben op verzoek van de laatste de zgn. Heidelberger Catechismus opgesteld. Ursinus gaf zijn Schatboek uit. Zij zijn beiden op betrekkelijk jonge leeftijd gestorven. Zij hebben veel betekend voor de naam en zaak des Heeren, Het zijn inderdaad onsterfelijke getuigen. Strekking: Een goed reformatorisch verhaal. Wij horen heerlijke zaken van deze mannen, ook van de keurvorst Frederik de Vrome.
Conclusie: Met zeer veel genoegen dit boekje gelezen. Voor jongere kinderen te moeilijk. We zouden dit boekje gaarne zien in handen van leiders en leidsters van onze Zondagsscholen, ook jongelingsverenigingen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.