Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. van Buuren

Piet de Zanger, druk 1, 48 blz.
G. K. 0. 10 t. d. t. 50 cent. Van Buuren heeft waarlijk wat nieuws bedacht: een kanarievogeltje vertelt (in den eersten persoon) zijn geschiedenis. 't Is Piet de Zanger. Zijn levensloop is te verdeelen in vier perioden: Eerst bij den vogelkoopman, daarna bij een ouden heer, die het gezang van Piet niet verdragen kan, vervolgens een korte vrijheid in de boomen en eindelijk in een sympathiek werkmansgezin, waarin hij lief en leed met de menschen deelt. De auteur heeft het kanarie-leven inderdaad zorgvuldig bekeken; gevolg is, dat "Piet" heel aardig en onderhoudend vertelt. Onze jongens en meisjes zullen dan ook met plezier naar "Piet" luisteren. Desniettemin is het boekje meer geschikt voor de Chr. school, dan voor de Zondagsschool. Niet alleen om het gemis aan Evangeliseerende strekking, maar ook om de uiteraard zonderlinge manier, waarop over bidden en Bijbellezen gesproken wordt, is het voor onze Zondagsscholen minder aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1927