Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel van der Vlis

Pip uit de woonwagen, druk 1, 24 blz.
meisjesboek, geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Pip is een meisje uit een woonwagen. Zij houdt bijzonder van het paard, dat den wagen trekt. Haar vader wil het paard verkoopen. Als Pip, door middel van de Zondagsschool, verneemt van den Heere Jezus, bidt zij, dat het paard mag blijven. En aldus gebeurt het. Dan spreekt zij met haar moeder over den Heere. Algemeene op- of aanmerkingen: De vertelling is goed. Wij hadden gaarne gezien, dat het slot wees op de droeve onkunde van de woonwagenbewoners aangaande zonde en verlossing. 't Maakt nu den indruk, dat ieder maar bidden moet zonder verandering des harten. Dus erg oppervlakkig.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Nel van der Vlis

Pip, druk 2, 107 blz.
G.K.C.B. 17 t.d.t. Pip, het negenjarig meisje uit een heidensch woonwagengezin, komt tijdens een verblijf op een dorp, op een Christelijke School, waar de onderwijzer met veel tact en liefde haar opneemt in den kring en waar ze met groote ontroering van Jezus Christus hoort. Het sterven van het oude woonwagenpaard, waaraan Pip erg hing, maakt het contact tusschen Pip en den meester nog hechter. Het gemis van het paard wordt later vergoed door den jongen hond, dien Pip als belooning voor haar pogingen tot redding van een klein jongetje ten geschenkti krijgt. Eindelijk trekt de woonwagen weer verder. Dat is verdrietig, maar Pip weet nu, dat er Een is, die met haar meegaat. De teekeningen zijn zeer geslaagd. De stijl is eenvoudig, zooals dat in een kinderboek hoort, en vaak weet de Schrijfster in enkele zinnen een bepaalde sfeer heel goed weer te geven. Nu en dan echter is de stijl wat abrupt. Het is moeilijk te beoordeelen, in hoeverre Nel van der Vlis het karakter der „woonwagenmenschen" goed heeft weergegeven. Daartoe zouden we een speciale studie van levenswijze en gewoonten dezer zwervers moeten maken. Het karakter van Pip schijnt inderdaad voortreffelijk geteekend De kracht van het Evangelie komt in dit boekje duidelijk uit. We kunnen dit welgeslaagde boek van harte aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941