Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR. de Groot

Oude Martje, druk 1, 52 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Oude Martje, een alleenwonend oudje, valt over stenen, die twee kameraadjes na hun spel op straat lieten liggen. Ze komt in huis bij de ouders van Dikkie, een van de bengels, tot ze weer is opgeknapt. Strekking: Een ernstige waarschuwing tegen ongehoorzaamheid en onnadenkendheid. Hebt uw naaste lief en belijdt de zonden. Conclusies Ook religieus een goed werkje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
R. de Groot

Oude Martje, druk 2, 52 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Oude Martje is een oud, vroom vrouwtje. Ze struikelt op zekere dag over stenen, die zo maar op de weg liggen. Met deze stenen zijn Dik van de meester en zijn vriendje Piet aan 't spelen geweest. Stenen nodig voor de speelplaats, waarvan meester tegen zijn zoontje Dik had gezegd: "afblijven!" Dik voelt zich dan ook schuldig aan het ongeluk, dat Martje overkwam. Hij vertelt alles eerlijk en heeft er spijt van. Vader bespreekt het hele geval met Dikkie. Dik zal ook uit de 5e klas, hij durft het tegen hem op te nemen voor zijn alles eerlijk vertellen aan Martje; maar ook aan die "Ene", die alles weet. En moeder gaat met Dik aan de Heere vragen of Hij Dik vergeven wil, dat hij zo ondeugend is geweest en of Hij hem wil helpen een gehoorzame jongen te worden.
Conclusie: Een goed boekje met positief christelijke inhoud,
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.