Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.H. Been

Winteravond-vertellingen, druk 2, 79 blz.
Bijzonderheden: omvang: 160 bladz., geschikt voor 8-12-jarigen leeftijd; prijs: In prachtband f 1.20, Ingenaaid f 0.75.
Korte inhoud: Deze bundel bevat een achttal korte vertellingen, samen 160 bladzijden tellend. Onder deze vertellingen zijn er twee, die een geschiedkundig verhaal geven. De titels der vertellingen zijn: 1. Een surprise van den ouden Majoor; 2. Een vergeten reistaschje; 3. De verdwenen vrijster; 4. Schipper Jonge-Kees; b. Engelschmans-Jong; 6. Wolf; 7. Noot-noot; 8. Jan. Schipper Jonge-Kees is een verhaal uit den Eersten- en Engelschmans-Jong een verhaal uit den tweeden-Engelschen oorlog. In de verdwenen vrijster is een pop van taai-taai (de vrijster) de hoofdpersoon. De vertellingen zijn neutraal gehouden, doch niet zoo, dat ze voor onze kinderen ongeschikt zouden zijn. In „Wolf', dat een Kerstgeschiedenis geeft, wordt de Engelen-zang te pas gebracht. Alleen 't slot (blz. 125) deugt niet. Wolf, die arm is en door z'n kameraads in de kleeren is gezet, peinst: „'t Is geen wonder dat Onze-Lieve-Heer in menschen een welbehagen heeft, want wat waren de menschen toch goed, toch êcht goed".
Beoordeeling: Behoudens 'n enkel vlekje wel geschikt. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930