Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTannie van der Maas

Wopke uit kamperen, druk 1, 78 blz.
4 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-10 j. Een eenvoudig verhaal van Wopke's verblijf op een kampeerboerderij, waar zij met andere meisjes, in groepjes verdeeld, een prettige tijd doorbrengt. Al de geneugten en belevenissen worden verhaald. En het einde is het kampvuur en de thuiskomst. Er is in dit verhaal geen duidelijke strekking en daardoor is het voor evangelisatie ongeschikt. Een slap boekje! Tot vervelens toe wordt Wopke genoemd. Van twee mooie verzen wordt maar één regel genoemd. Waarom niet het gehele vers? (zie blz. 75 o.a.). 't Leven op de boerderij heeft de schrijfster blijkbaar zelf nooit iets gedaan. Op blz. 75 lezen we: "t Is nu pikdonker! Alleen de maan schijnt!" Maar dan is het toch niet pikdonker? De plaatjes zijn niet onaardig, maar het plaatje van Wopke onder de koe is deerlijk mislukt. De commissie is eenstemmig van oordeel, dat dit boekje geen aanbeveling verdient.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Tannie van der Maas

Wopke uit kamperen, druk 1, 78 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Een verhaal, dat vertelt van de genoegens van het kampleven, welke Wopke met enige andere meisjes mag smaken. Verschillende tafereeltjes behandelen uitvoerig de genietingen van het kamperen en de noodzakelijkheid van goede leiding, die in dit boekje goed genoemd mag worden. Strekking: Kamperen onder chr. leiding. Het nuttige en aangename gaan hier samen. De opvoedkundige strekking is dat de kampeerders gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de leidsters en zich met zelfverloochening moeten schikken om in eensgezindheid allerlei karweitjes op te knappen, waarvan thuis niet aan getipt wordt.
Conclusie: Een goed beschreven meisjesboek, dat bij het lezen weldadig aandoet door de saamhorigheid en de eensgezindheid bij de kampeerders. Maar vooral blijkt dat goede leiding een eerste vereiste is. Kinderen leren het buitenleven kennen. Inderdaad een prettig, tevens leuk kinderboekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Tannie van der Maas

Wopke uit kamperen, druk 2, 78 blz.
prijs gebonden f 1,75; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Wupke gaat voor het eerst met een groep meisjes kamperen op een kampeerboerderij. 't Is een hele belevenis voor de meisjes op stro te gaan slapen op een zolder, zich te wassen aan de pomp en met allerlei dieren kennis te maken. Ze moeten corveeën, houden een kampmiddag en tenslotte een kampvuur.
Conclusie: Taal en stijl vrij behoorlijk. Een vriendelijk kinderverhaaltje, waar eigenlijk niet zo veel in staat. Het godsdienstige blijkt uit het bidden en danken bij de maaltijden en het zingen van christelijke liederen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
Tannie van der Maas

Wopke uit kamperen, druk 3, 78 blz.
prijs gebonden f 2,20; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Wopke, een meisje uit de stad, gaat met een groep meisjes kamperen op een boerderij aan de rand van het bos. Een hele belevenis voor die meisjes: het bos, de dieren van de boerderij, slapen in het stro, wassen onder de pomp, enz.
Conclusie: Er gebeurt eigenlijk niets bizonders in dit echt christelijke, kinderlijke verhaal. Toch is het een leuk verhaal geworden, sterk beheerst door een sfeer van vriendschap (vooral een boekje voor kinderen uit de stad) i.v.m. de omgeving waar het verhaal zich afspeelt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.