Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Op jacht naar goud, druk 1, 94 blz.
prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Bill Fleet, de Hollander Willem van Vliet, is in Alaska zijn geluk als goudzoeker gaan beproeven, niet zozeer uit winstbejag als wel in de ijdele waan door geld alleen de gevolgen van zijn vroeger losbandige leven in zijn vaderland weer goed te kunnen maken. Van die waan wordt hij verlost als hem bij zijn terugkeer naar huis, zijn goudvoorraad wordt ontstolen. Niet alleen gelukt het hem na een spannende achtervolging het gestolen goud weer terug te krijgen, maar overtuigd wordend van zijn liefdeloosheid komt er een grote verandering ten goede in zijn leven, waarvoor hij God dankt als een onverdiende winst.
Conclusie: Een christelijk boek, dat ons in aanraking brengt met het avontuurlijke leven van goudzoekers, waarin zielkundig de langzame maar gestadige verandering van wraak tot vergeving wordt getekend. De natuurbeschrijving is mooi en leerzaam. Om als kerstboekje te dienen is deze pocketuitgave wat de vorm betreft niet aantrekkelijk. En de vorm mogen we niet verwaarlozen! Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.