Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Vliet-Ligthart Schenk

Pims kerstfeest, druk 1, 24 blz.
prijs 25 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek. leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Pim kan niet mee naar het Kerstfeest. Twee meisjes brengen hem wat van hetgeen zij gekregen hebben. Hun vader en moeder gaan mee, die hem een kinderbijbel geven. Pim wordt gelukkig weer beter en het volgend jaar viert hij het Kerstfeest mee en maakt dan een ander ziek meisje blij.
Conclusie: Erg eenvoudig wordt dit verhaaltje verteld. Wat meer spanning zullen onze kinderen er wel graag in hebben. De strekking om wat over te hebben voor zieke kinderen en zo met hen mee te leven is goed. In hoofdstuk 12: Weer Kerstfeest, wordt een gewone kerkgang en de Kerstfeestviering met de kinderen door elkaar heen gehaald. De illustratie laat een predikant in toga zien en kinderen tussen de ouders in. Dit is toch niet de gebruikelijke Kerstfeestviering? Een levendiger verteltrant, 'n meer uitwerken van de evangeliserende strekking, zouden we wel op prijs stellen. Toch kunnen we het boekje wel gebruiken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Pims kerstfeest, druk 2, 24 blz.
prijs ƒ 0,35; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Pim is ziek. Ineke en Mineke brengen hem op 't Kerstfeest wat lekkers van 't geen ze op het Kerstfeest gekregen hebben. Van de vader der meisjes krijgt hij een kinderbijbel. Later gaat Pim mee naar de Zondagsschool en net volgende Kerstfeest verrast Pim een van de andere zieke kinderen.
Conclusie: Een eenvoudig verhaal met opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Pims kerstfeest, druk 3, 24 blz.
6 t.d.t., G.K.O., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1956). Onvoorwaardelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

A. van Vliet-Ligthart Schenk

Pims kerstfeest, druk 3, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,35; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Pim is ziek en moet al een tijdje liggen. Met Kerstfeest ziet hij alle kinderen met hun ouders langs komen en is dan erg verdrietig. Ineke en Mineke kennen hem en zwaaien altijd tegen hem, nu na het Kerstfeest gaan zij met hun ouders naar Pim, vertellen wat zij gezongen hebben en wat de mijnheer verteld heeft. Wat is Pim blij en dankbaar. Altijd na de Zondagsschool gaan de meisjes nu naar Pim en dan is Pim opeens zover, dat hij weer op mag zitten en gaat dan hard vooruit. Zo kan Pim het volgend jaar met z'n moeder en z'n vriendinnetjes en hun ouders naar het Kerstfeest. Strekking: Liefde van kinderen voor een ziek jongetje. De ouders van de meisjes wakkeren dit aan en gaan met hun kinderen mee, waardoor de moeder van Pim weer naar de kerk gaat.
Conclusie: De liefde voor de naaste werkt hier door, wat de vriendinnetjes aan Pim gedaan hebben, doet hij later aan Anneke.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Pims kerstfeest, druk 4, 24 blz.
prijs f 0,55 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Pim, wiens vader in de oorlog gesneuveld is, is door ondervoeding in de oorlog ziek geworden. Als Ineke en Mineke naar de Zondagsschool gaan, zien ze Pim steeds voor 't raam liggen. Pim kan ook niet naar het Kerstfeest; hij heeft verdriet. De meisjes besluiten hem wat mee te geven. Vader en moeder gaan ook mee. Ze geven eieren en een kinderbijbel. Later begint de moeder van Pim een winkeltje. Nu hoeft ze niet altijd weg om te werken. Pim herstelt en mag weer naar school en naar de Zondagsschool. Volgend Kerstfeest bezoekt hij een ziek meisje, Anneke van de schoenmaker. Strekking: De meisjes hebben medelijden met het zieke jongetje voor het raam, dat niet van de Here Jezus hoort vertellen en ook niet mee kan zingen. De ouders helpen hun kinderen om wat voor dit jongetje te doen en leven in alles mee met Pim en z'n moeder. Ze doen dit uit christelijke naastenliefde.
Conclusie: Aardig en goed boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.