Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Frinsel

Woonwagens in het dorp, druk 1, 73 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Malle Japie, gedreven door zijn liefde tot de Heere Jezus, neemt Peter in zijn huis op. Peter is een woonwagenjongen en zijn oom zit wegens diefstal in de gevangenis. Peter toont zijn dankbaarheid door Japie een mooi pijpenrek te geven. Hij sluit vriendschap met Bert en Wim. Hij redt Leen van de verdrinkingsdood, Leen, die hem zoveel verdriet heeft gedaan en samen met Japie sleept hij een boom van de rails en voorkomt ontsporing van de trein. Dat kost Japie het leven en Peter verlaat met zijn oom het dorp. Soms gebruik van Heer.
Conclusie: Hoewel het boekje niet bepaald voor kinderen uit Herv. Geref. kring is geschreven, kan het toch wel worden uitgedeeld. Niet onaardig geschreven. Het houdt wel het doel, evangeliseren, in het oog.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Woonwagens in het dorp, druk 2, 73 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongensboek.
Inhoud: Peter, is een ouderloze jongen bij een oom in een woonwagen. Door "Malle Japie", die in het dorp voor een zonderling wordt gehouden, komt Peter in aanraking met het evangelie. Als Peters oom in de gevangenis terecht komt, neemt Japie de jongen tijdelijk in zijn huis. Daar leert Peter veel, want Japie leeft als een echt christen. Strekking: Malle Japie is de sympathieke figuur, die onder alle omstandigheden, ook als hij geplaagd wordt, op Christus ziet en van Hem ook alles verwacht.
Conclusie: Voor jongens van 9-12 jaar een goed boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Woonwagens in het dorp, druk 3, 73 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Enkele woonwagens blijven na de kermis in het dorp. Peter woont met z'n oom in één der wagens. Die oom is vaak dronken en moet enkele maanden in de gevangenis wegens diefstal. Peter wordt door "Malle Japie" in huis genomen en leert van deze dat "de Here Jezus op aarde kwam om zondige mensen zalig te maken" en dat Hij bad voor hen, die Hem bespotten. Strekking: Hebt uw vijanden lief. Mensen met klein verstand kunnen grote liefde voor de Heere hebben. Kinderen moeten niet optreden als rechercheurs!
Conclusie: Hier en daar wat onwaarschijnlijk. Goede evangelische strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Woonwagens in het dorp, druk 4, 73 blz.
prijs f 1,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een woonwagenjongen wordt in een dorp in een christelijk milieu opgenomen en leert daar de Zaligmaker kennen. Strekking: De strekking is godsdienstig, zielkundig, maar vooral opvoedkundig goed te noemen.
Conclusie: Goed bruikbaar om kinderen in handen te geven. Soms wat sentimenteel. Taal en stijl goed. Spannend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Woonwagens in het dorp, druk 4, 73 blz.
Woonwagens in het dorp door J.J. Prinsel. Zigeunerjongens worden ten onrechte ervan verdacht, konijnen te hebben gestolen. Maar de deugd wordt beloond en de misdaad wordt gestraft. Een onmogelijk braaf en verouderd verhaal, dat druipt van christelijke vroomheid. (geb. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.