Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGijsbert de Vries

Pak Ibrahim, de blinde van Blondo, druk 1, 110 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: (Pak (= vader) Ibrahim wordt blind en hij kan dus niets verdienen. Toovermiddelen worden aangewend, maar helpen niet en bittere armoede komt over man en vrouw. Medelijden vinden ze niet onder de dorpsgenooten en zoo komen ze tot den bedelstaf, zelfs wordt de vrouw dievegge. Daarbij komt nog, dat ze bedrogen worden door een neef, die van hun ellende misbruik maakt. Deze neef is ook oorzaak, dat ze niet naar een Christelijke inrichting gaan, maar nog verder in grooten nood geraken. Een aanslag op een anderen blinde doet hen omzwerven. Ze worden echter gezocht en gevonden, maar Ibrahim slechts alleen, want zijn vrouw heeft hem verlaten. En de arme blinde verkrijgt nu een liefdevolle verpleging en het Evangelie der genade Gods in Christus neemt zijn ziel in. Algemeene op- of aanmerkingen: We roemen de druk en verzorging, zooals we die van Meinema gewoon zijn. Toch één opmerking: De omslag van dit boekje is wel wat tè kleurvol voor kinderoogen.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.