Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Wouda of het gevonden kind, druk 2, 16 blz.
G. K. 0. 1 k. p. 25 cent. Een boekje, dat blijkbaar uit de nalatenschap van Gerdes is te voorschijn gekomen. Het schijnt althans geen herdruk. De korte geschiedenis van een meisje, dat te vondeling gelegd werd en wordt opgenomen door twee eenvoudige boerenmenschen, zelf zonder kinderen, bij hen opgroeide tot het tiende jaar, ontdekt werd door den eigen vader en weer bij hem kwam wonen, dicht bij haar pleegouders. De stijl is zeer ouderwetsch. De dialoog daardoor weinig vlot. De verhaaltrant kroniekmatig. Weinig psychologisch perspectief. Onkinderlijk en gemaniereerd. We vreezen, dat het verhaal door zijn vorm weinig zal boeien. De Heere Jezus wordt als Zaligmaker dringend aangewezen. De plaatjes munten uit door buitengewoon fraai koloriet. We zullen dit boekje niet afkeuren; we meenen echter, dat er tientallen zijn, die veel eerder voor onze feestuitdeeling in aanmerking komen dan dit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1925