Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Polderjongens, druk 1, 141 blz.
prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: In het uitgestrekte Friese polderland staan twee boerderijen dicht bij elkaar, nl. van een veeboer en een bouwboer. Langzamerhand komen onenigheden. Alles komt tenslotte weer goed en viert men samen Kerstfeest. Strekking: Gods Zoon is in de wereld gekomen voor zulke zondige, boze mensen als wij zijn. Concllsie: Een goed boek met uitstekende illustraties.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Polderjongens, druk 4, 126 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Afgelegen in de polder wonen 2 boerengezinnen dicht naast elkaar: de "nette" Burgstra's en de slordige Homans. Er ontstaat ernstige ruzie tussen beide kerkse gezinnen, waar allen onder lijden. De twee schooljongens vinden elkaar het eerst in 't geheim, dank zij de taktvolle onderwijzer. Later brengt God de beide vaders tot verzoening en dan komen door een sneeuwstorm zelfs de moeders tot schuldbekentenis. Strekking: Hoe moeilijk het ook voor christenen kan zijn de boze geest van afgunst en nijd te overwinnen.
Conclusie: Een leerzaam, boeiend boek met uitstekende karaktertekening en principiële probleemstelling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.