Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Terpstra

Polderkinderen in de herfst, druk 1, 62 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een echt polderverhaal. Een uit Californië teruggekeerde jongen maakt zich door zijn bluf over Amerika en opzettelijke terughoudendheid onmogelijk bij de polderjongens. Maar wanneer ze bij een storm zich gezamenlijk inspannen de dijk voor doorbreken te bewaren, dan komt er verandering ten goede.
Conclusie: Aardig jongensboek met opvoedkundige waarde. De stijl soms wat gewrongen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
P. Terpstra

Polderkinderen in de herfst, druk 1, 62 blz.
Van P. Terpstra is Polderkinderen in de herfst. Een familie uit Amerika komt terug naar Nederland en wel in een Fries dorp. Dick kan maar moeilijk wennen en verlangt steeds terug naar zijn vriendjes overzee. Met de hulp van Taco Ozinga lukt de aanpassing toch. Een vlot verhaal voor onze Hollandse jongens.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

P. Terpstra

Polderkinderen in de herfst, druk 2, 78 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een gezin keert terug uit Californië en komt in het polderland wonen. Voor een zoon is het erg moeilijk om zich aan te passen. Verandering komt er wanneer men bij stormweer gezamenlijk de dijk moet versterken.
Conclusie: Dit boekje brengt ons in aanraking met het polderland. Het vertelt van de moeilijkheden van een jongen op school, die zich moeilijk aan kan passen en door de jongens eerst gemeden wordt. Wanneer het gaat stormen, blijkt het weer duidelijk, dat het wonen in polderland zijn bijzondere spanningen met zich meebrengt. Het is goed, dat de kinderen zich in het leven in zo'n streek verdiepen. Het verhaal is aardig beschreven, al mocht het wel iets boeiender zijn. Er zit ook wel een christelijke strekking in, zodat het boekje wel bruikbaar is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.