Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Vogel

Raadsels rond de Fazant, druk 1, 68 blz.
tien zwart-wit tekeningen; gebonden; jongensboek, 8-11 jaar; prijs f. 8,75.
Inhoud: Sjaak en Ruud zijn twee schoolgaande jongens die meneer De Vries helpen bij de inrichting van het natuurcentrum "De Fazant" in de voormalige boerderij van de oude Geurtsen. Er gebeuren daar merkwaardige dingen. Iemand ziet blijkbaar kans 's avonds het centrum binnen te komen, want zo af en toe staan er de andere dag dingen die er eerst nog niet stonden. De (daardoor eigenlijk sympathieke) dader laat briefjes met een rijmpje erop achter en ondertekent met Draallom. Omdat er gelijktijdig met de activiteiten van deze Draallom een steen door de ruiten van "De Fazant" gegooid was en een volgende keer zelfs gepoogd was het natuurcentrum in brand te steken, wisten de jongens niet wat ze ervan denken moesten. Ze doen vergeefse pogingen de "misdadiger" te vinden. Later blijkt dat meester Mollaard samen met De Vries en Borman, die "De Fazant" helpen inrichten, een grap met de jongens wilden uithalen. Dat de komst van Draallom ( = Mollaard) gepaard ging met geweldpleging was een niet voorziene samenloop van omstandigheden. De stenengooier-brandstichter bleek de oude Geurtsen te zijn, die de dood van zijn vrouw en volwassen zoon niet had kunnen verwerken en het niet kon verkroppen dat ze zijn (verwaarloosde) boerderij onteigend hadden, wat hijzelf altijd als diefstal was blijven beschouwen.
Beoordeling: Het optreden van Sjaak en Ruud hangt wat in de lucht. Het zijn schooljongens, van wie geen leeftijd wordt genoemd en die pas op blz. 63 een moeder blijken te hebben. Ook de heren De Vries en Borman blijven vaag. Ik dacht eerst dat het onderwijzers waren, totdat op blz. 24 bleek dat die "meester" worden genoemd. Het taalgebruik is niet altijd vlekkeloos: "almaar" (blz. 32, correct), "alsmaar" (blz. 53 en 64, nog altijd niet correct). Een zin als "In plaats van een oplossing te vinden, komen er steeds meer problemen" (blz. 32), kan niet door de beugel. Het godsdienstig element komt weinig aan de orde, slechts een enkele, voor mijn gevoel wat plichtmatige zin (blz. 16, 17, 32, 53, 54, 55). Het taalniveau en de verteltrant vond ik matig, maar misschien denken de jonge lezers er anders over.
Eindoordeel: aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1990

Open Boekbeoordeling.