Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Overwonnen, druk 2, 78 blz.
Een echt, goed boek, waarin uitkomt, dat de Heere alleen het hart kan doen buigen, doch waarbij ook tevens blijkt, dat geen aardsche schat noch stand gelukkig maakt, maar dat het ware geluk alleen ligt in den vrede Gods. Huib, de dagloonerszoon, eerst gekweld en schier verteerd door afgunst, leert, langs een diepen weg, den Heere kennen. Het geheele boek is "onderhoudend" geschreven, zoodat onze oudere kinderen het met graagte zullen lezen. We bevelen het van harte aan. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.