Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGerda van Eysden

Pastorie zonder ouders, druk 1, 191 blz.
Pastorie zonder ouders door Gerda van Eysden. Als dorpsdominee Perron en zijn vrouw bij het zilveren ambtsjubileum een vier-weekse reis naar Israël krijgen aangeboden, zorgen de twee oudste kinderen samen met de huishoudster voor het grote gezin. De onverwachte komst van een Italiaans meisje met een baby vormt al meteen een probleem. En dat is dan nog maar het eerste. Een aardig meisjesboek met een goede sfeerbeschrijving. (f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.

Gerda van Eysden

Pastorie zonder ouders, druk 1, 191 blz.
prijs f 1,50 pocket jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Ds. Perron jubileert, hem wordt met zijn vrouw een reis naar Israël aangeboden. De kinderen, die alleen thuis blijven, slaan zich er goed doorheen en weten te bewerkstelligen, dat de pastorie wordt opgeknapt, want breed hebben ze het niet. Ook wordt een meisje met een kind in huis opgenomen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Deze pocket-uitgave bevat een nogal merkwaardig verhaal met de nodige onwaarschijnlijkheden. Het lijkt ook niet zo erg passend om aan een predikanten-jubileum een receptie op zondag te verbinden. Het geheel voldoet niet en daarom is dit boekje voor onze uitdeling op Kerstfeest ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.