Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Wout en de douanier, druk 1, 128 blz.
prijs gebonden f 2,65; jongensboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de overheersing van Napoleon. Geen gemakkelijke tijd geweest voor ons volk. De beperkingen in de handel met "overzee" deden zich goed gelden. In dit boekje speelt de smokkelarij een behoorlijke rol. Wel binden Franse douaniers met Hollanders samen de strijd aan tegen het wassende water.
Conclusie: Te Merwe kan boeiend vertellen. Ook dit boekje zal door de jongens graag gelezen worden. Er zit ook een christelijke strekking in. De vraag dringt zich op, of een boekje, waarin het smokkelen als de gewoonste zaak ter wereld behandeld wordt, wel de meest geschikte lectuur is voor Kerstfeest, terwijl het niet direct ging om de meest noodzakelijke levensmiddelen. Daarom met enige reserve aanbevolen om de goede kwaliteiten die het verder heeft.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Wout en de douanier, druk 2, 128 blz.
prijs gebonden f 3,60; jongensboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Dit verhaal speelt zich af in de tijd, dat Napoleon in Holland de lakens uitdeelde. Geen gemakkelijke tijd voor ons volk. De beperking in de handel met landen "overzee" deden zich gevoelig gelden en brachten de nodige tegenslagen met zich mee. Het gevolg was natuurlijk, dat smokkelarij welig tierde. Ook dit boekje vertelt hiervan, vandaar dat Franse douaniers zich in dit verhaal presenteren en laten gelden. Wel binden deze laatsten samen met de Hollanders de strijd aan tegen het wassende water.
Conclusie: Een bijzonder boeiend verhaal, zoals we dat van te Merwe gewend zijn. Graag zullen de jongens dit boekje lezen. Ook een christelijke strekking vinden we in dit verhaal. Toch komen we er niet zo gemakkelijk mee klaar of het nu wel de meest geschikte Kerstlectuur is, als smokkelen beschouwd wordt als de meest gewone zaak ter wereld, terwijl het toch echt niet ging om de meest noodzakelijke levensmiddelen. Ondanks de goede kwaliteit van dit boekje hebben we enige reserve wat het aanbevelen betreft.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.