Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMargreet Bruijn

Prins Langneus, druk 1, 40 blz.
Margreet Bruijn verzorgde twee nieuwe Tom Duim-boekjes; namelijk Belle en het beest en als nummer vier: Prins Langneus. Beide deeltjes verdienen een warme aanbeveling. Belle is de mooie, jongste dochter van een koopman. Als haar vader zijn gehele bezit verspeelt, belooft hij aan het Beest dat in een betoverd kasteel woont, een van zijn dochters als pand. Belle gaat er vrijwillig heen, doorbreekt met haar goedheid de betovering en trouwt met de prins die in het Beest bleek te schuilen. De sfeer van dit oude sprookje is goed bewaard. De korte zinnen maken dat kinderen het sprookje gauw zelf kunnen lezen, al is de letter vrij klein. De illustraties van Belleke Dolhain zijn bijzonder aardig. Het vierde deeltje is eveneens een goede bewerking van het oude Franse sprookje, waarin een koning zich het misnoegen van een tovenaar op de hals haalt. Deze voorspelt hem de geboorte van een zoon, die een heel lange neus zal hebben. De betovering zal pas verbroken worden als Prins Langneus, die eerst erg trots is op zijn kolossale gevelsieraad, inziet dat het hem slechts last bezorgt. En dat gebeurt natuurlijk als de prins verliefd raakt op een knappe prinses. Beide boekjes zijn smaakvol uitgegeven in lang, smal formaat. (p.dl. f 1,40; geb. f 1,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.