Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 1, 125 blz.
prijs f 1,65; gebonden; meisjesboek 11-13 jr.
Inhoud: Ria's vader is hertrouwd en Ria kan het met haar tweede moeder niet zo best vinden, hoewel deze zeer goed is voor Ria en de andere kinderen. Ria gaat een poos het huis uit, naar tante Marga. Daar komt ze, ook door toedoen van tante Marga en opa, tot de overtuiging, dat ze wel van haar "moeder" kan houden. Later gaat ze weer naar huis en is alles goed tussen Ria en "moeder". Strekking: Liefde kan alles overwinnen.
Conclusie: Een mooi geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 2, 125 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., M. 11 j. en ouder, (zie B.B. 1959). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Annie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 2, 125 blz.
prijs gecartonneerd f 1,65; meisjesboek.
Inhoud: Ria kan met haar stiefmoeder niet overweg, hoewel deze toch helemaal geen "stiefmoeder" is. Ria kan het nog niet verwerken dat een ander, een "vreemde", de plaats van moeder inneemt. Daarom vindt haar vader het beter, dat zij een poosje van huis gaat. Zij komt in het kinderpension "Huize Zonneschijn", onder de verstandige leiding van mej. Spijkerman, een vroegere vriendin van haar moeder. De leerschool hier is voor Ria een goede oefenschool, zodat ze als een andere Ria naar huis terugkeert.
Conclusie: Een boeiend geschreven, mooi meisjesboek. Opvoedkundige strekking. Degelijke chr. sfeer. Dit boekje staat in onze jeugdlectuur op een hoog peil.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 3, 125 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., M. 11 j. e.o., (zie B.B. 1959). Een goed evangelisatie-boekje, dat we graag aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Annie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 3, 125 blz.
prijs gebonden f 1,65; meisjesboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Ria kan het niet vinden met haar tweede moeder: ze kan haar "moekie" niet vergeten! Een jaar brengt ze door in huize "Zonneschijn", met de opgewekte tante Marga en de zieke wijze grootvader. Dáár leert ze haar egoïsme en drift kennen en bestrijden, dáár groeit liefde voor haar tweede moeder, vooral als tante Marga's vader sterft. Strekking: Hoe een weerbarstig meisje tot inkeer komt.
Conclusie: Een kostelijk en leerzaam boek voor grotere meisjes. De karakters zijn scherp getekend: de meisjes, maar ook tante Marga, grootvader en het dienstmeisje Stientje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ria ontdekt zichzelf, druk 4, 125 blz.
prijs gebonden f 2,55; meisjesboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Ria heeft een stiefmoeder, waar ze onhebbelijk tegen is. Ze gaat een jaar wonen in een meisjespension. De juffrouw met haar oude vader werken mee om Ria te doen ontdekken, dat zij wel van haar stiefmoeder houdt, doch dit niet wil, omdat ze meent daardoor haar eigen overleden moeder te vergeten.
Conclusie: Goed en boeiend verteld. Er zit actie in. De kinderen worden iets gepromoveerd tot oude wijfjes. Niettemin paedagogisch zowel als godsdienstig goed en verantwoord,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.