Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Pippa en Petronella , druk 1, 16 blz.
Geïll. omslag in kleuren en eenige zwarte plaatjes tusschen den tekst. Prijs 10 ct. Een Italiaansche schoorsteenveger komt met zijn gezin naar Holland. Het oudste meisje, Petronella is op zekeren voorjaarsdag met haar kleine zusje naar 't park gegaan. Terwijl ze daar op een bank zit, valt uit een nest haar een jonge lijster in den schoot. Ze neemt 't diertje mee naar huis en verzorgt het goed. Het blijft leven, maar als 't grooter wordt, mist het zijn vrijheid en op een zomermorgen laat Petronella het vliegen, al kost het haar ook moeite. De vertelling loopt goed. De vorm is eenvoudig en voor jonge kinderen wel geschikt. De correctie laat te wenschen over: Zondagschool (met een s), zuo in plaats van zou (blz. 5), nur in plaats van uur (blz. 5). De illustraties zijn heel aardig, maar staan niet in verband tot den tekst. Dat verdient o.i. geen aanbeveling. In zooverre de bedoeling van de Schrijfster is, kinderen in te prenten, dat ze ook voor dieren, en bijzonder voor vogels, goed moeten zijn, verdient het boekje aanbeveling. Doch zoo'n heel boekje te maken om één enkel lijstergeschiedenisje, het komt ons wat te onbeduidend voor. Iets specifiek Christelijks is er in 't verhaaltje verder niet. Het is meer naturalistisch dan Christelijk. En waar de Schrijfster probeert het er bij te halen, mislukt het geheel. "De juffrouw vertelde van Jezus, die in den hemel woont en tot Wien kinderen bidden kunnen". Een dergelijke omschrijving is althans voor Gereformeerde kinderen onvoldoende. De aanhaling van den tekst: "Voor zooveel gij dit aan den minste mijner broederen gedaan hebt, zoo hebt ge 't mij gedaan" en dezen te pas te brengen bij het vrijlaten van een vogel, dunkt ons geheel te onpas. Ofschoon dit verhaaltje echt kinderlijk geschreven is, kunnen wij het uit Gereformeerd oogpunt niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913