Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C.C.

Zuster Hanna ; een kerstverhaal, druk 1, 42 blz.
Zuster Hanna is eene ziekenverpleegster. Als kind opgevoed bij eene godvreezende grootmoeder, later bij eenen oom en eene tante, openbaart zij bij veel aantrekkelijks toch ook eene gevaarlijke eigenliefde, die haar later als dienstmeisje brengt tot het zich toeƫigenen van een mooi speldje. Eenen tijd lang weet zij deze zonde te bedekken, doch op een Kerstfeest grijpt de Heere haar in 't hart en komt zij tot schuldbelijdenis. Deze ommekeer in haar leven is beslissend. Zij wordt eene godvruchtige verpleegster, ten zegen voor meerderen, en sterft op eenen Kerstdag in den leeftijd van 30 jaren. Het verhaal loopt goed en is in aangenamen vorm geschreven. Alleen, dat het met Hanna's dood begint, wilde ons niet bevallen. De ontwikkeling van Hanna's karakter vinden wij fijn geschetst, ook hare bekeering. De plaatjes zijn eenvoudig, maar netjes. Fraaie omslag. Duidelijke letter. Eene opzettelijke verheerlijking van het Kerstfeest met eenen Kerstboom en een Kersttakje wil ons niet bevallen. Gods Woord moest grooter plaats innemen in het verhaal. Het Kerstevangelie is hier alles, van het Kruisevangelie hoort gij schier niets. De voorstelling, dat Hanna's vader uit de gevangenis ten hemel inging, wijl op zijn sterfbed een Bijbeltje, hem daags tevoren gebracht, open voor hem lag, is eene zeer zwakke plaats. Het gebruik van "Heer" blijft aanstootelijk. Wij kunnen dit boekje slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.