Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Ooms

Riekje krijgt een sikje, druk 1, 56 blz.
prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar. Strekking: Riekje Lagerveld, dochtertje van de veldwachter, krijgt op haar verjaardag een sikje. Ze houdt er heel veel van. Maar ze doet er toch afstand van, als de kracht van Gods gebod tot naastenliefde bij haar de overhand krijgt. Ze brengt haar sikje dan, met haar vader, bij een arm olievrouwtje, wier enige sik was doodgegaan.
Conclusie: Een aardig kinderverhaaltje. Voorbeeld van naastenliefde. Wel wat veel moraliserend, zonder de noodzakelijkheid van vergeving en verzoening.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
J.W. Ooms

Riekje krijgt een sikje, druk 2, 56 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-10 jaar.
Inhoud: Riekje heeft op haar verjaardag een jong geitje gekregen, waar zij erg blij mee is. Wanneer de geit van de arme Miete-meu dood gaat, geeft Riekje haar geit. Het kost haar wel tranen, maar ze heeft leren inzien, dat de Heere Jezus wil, dat wij andere mensen helpen.
Conclusie: Een mooi boekje met een goede strekking. Godsdienstig en opvoedkundig verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
J.W. Ooms

Riekje krijgt een sikje, druk 3, 52 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Riekje kreeg een geitje voor haar verjaardag. Als de geit van Mieke-meu sterft, geeft Riekje haar eigen geit weg. Al kost het haar verdriet, ze leert zien, dat de Heere wil, dat wij onze naaste moeten liefhebben. Strekking: Godsdienstig en opvoedkundig goed. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.